Hotellvirksomheten i Botanisk hage

Insekthotellbransjen er i vekst i Botanisk hage.

Det er moro at Naturhistorisk museum og Botanisk hage kan være hotelleier. Dette er en spennende bransje, og man har mye glede av sine gjester! I tillegg til at hotellene er dekorative og kan bidra til økt mangfold av ville insekter i botanisk hage, er vår tanke at våre insektshoteller skal inspirere andre å gå inn i hotellbransjen.

Vil du lage ditt eget insekthotell? Slik gjør du det.

Gjester i Botanisk hage ser på insektshotell
Vårt første insektshotell i Botanisk hage. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Vi har frem til nå registrert ca. tjue ulike arter av gjester på vårt første hotell, men nå i vår øker vi virksomheten. Vårt første insekthotell bygget vi i 2013 ved Urtehagen. Det neste bygger vi ved Slåttemarka nedenfor Fjellhagen nå i april 2016. Det er en fin beliggenhet nær en eng med 60 ulike ville planter. Det ligger også nær Osloryggen som huser 100 arter av blomsterplanter fra området i indre Oslofjord.

Gjestene lever alene

Hotellet er et tilbud til ville solitære insekter: insekter som lever alene og ikke samler seg i store samfunn. Et insekthotell er altså ikke et hjelpemiddel for birøktere.

Bier, humler og veps legger eggene sine i løpet av våren og tidlig sommer.

Entomolog Lars Ove Hansen ved NHM har kontrollert om noen insekter sjekket inn på vårt første hotell ved Urtehagen:

Graveveps (familien Crabronidae) har vært aktive brukere. De tilhører slektene Pemphredon, Trypoxylon og Passaeloecus. Det er mange arter i hver slekt, og vepsene er små til mellomstore, og svartglinsende. Disse artene fyller opp cellene med insekter som mat for sitt avkom, ikke med pollen, slik biene gjør. Blant annet benytter flere av artene bladlus som bytte, og kan derfor karakteriseres som «nyttedyr» i Botanisk hage.

Vi har også observert murerbier ved hullåpningene på vårt insektshotell.

Nærbilde av bie på vei inn i et hull i insekthotell
En murerbie er på vei inn i et av "hotellrommene". Foto: Bjørn Einar Sakseid

Samarbeid med Hersleb videregående skole

Musemslektor Kristina Bjureke forteller biologi-elever ved Hersleb videregående skole om insekthoteller. Foto: Karsten Sund, NHM

Elever ved Hersleb videregående skole har også vært med på å lage insekthotell i Botanisk hage.

- Elevene har denne uken boret hull i stokker, fylt rør med kongler og takrør og smettet inn parkslirekne og løpstikke mellom stokkene. Dette gjøres for å tilby ulike insekter hulrom med ulik diameter. På den måten kan vi tilby et mangfold av bier og andre insekter en passende plass for å legge sine egg. Hersleb-elevene har nå satt opp ulike hypoteser for hva de forventer kan skje. De vil følge opp resultatet i juni og etter sommerferien, forteller museumslektor Kristina Bjureke.

Hullene blir 6-10 cm lange, og bores med bor i ulik diameter. Foto: Kristina Bjureke, NHM

- Jeg hadde hørt om insekthotell før, men det var lærerikt og interessant å være med på å faktisk lage et, sier Rumit, elev i biologiklassen ved Hersleb videregående skole.

- Jeg trodde et insekthotell var for å fange insekter, men det er jo egentlig motsatt, sier Zuhal. - I dag har vi lært om hvorfor insekthotellet er plassert her ved slåttemarken, og så har vi øvd oss på å lage hypoteser om hvordan vi tror insekthotellet vil fungere.

Elevene har tidligere vært med på å fange insekter, og disse er sendt til Canada for analyse.

- Vi har ikke fått resultatene ennå, men det hadde vært kult hvis i hadde funnet en ny art. Kanskje vi kan gi navn til den nye arten? sier Zuhal og Rumit.

Elever ved Hersleb videregående skole forbereder stokker og strå som skal inn i insekthotellet. Foto: Karsten Sund, NHM.

 


Publisert 13. apr. 2016 14:35 - Sist endret 17. jan. 2019 09:26