Sjeldenhet plantet ut på Jomfruland

Strandtorn dyrket fram i Botanisk hage.

Naturhistorisk museum, Fylkesmann og botanisk forening i Telemark og den botaniske hagen i Kaunas, Litauen, var alle med på utplantingen av strandtorn, her samlet på brygga på Jomfruland. Kristina Bjureke sittende foran t.v. Foto: privat.

Sist i august var det utplanting av strandtorn på Jomfruland i regi av Naturhistorisk museum, Fylkesmannen i Telemark og Telemark botaniske forening. Alle de små plantene som fikk et nytt hjem i strandområdet på Jomfruland var blitt møysommelig dyrket fram og stelt i Botanisk hage i Oslo gjennom tre år.

– Dette er en stor nyhet innen arbeidet med bevaring og biomangfold, sa prosjektleder og botaniker Kristina Bjureke til Telemarksavisa, som hadde et helsides oppslag om saken.

Den sjeldne og utryddingstruede strandtorn, Eryngium maritimum, har lenge vært i tilbakegang i Nord-Europa. I Norge har den nå naturlige voksesteder bare i Østfold, Telemark og Vest-Agder. På Naturhistorisk museum har botanikere og gartnere gjort en stor innsats for å oppformere eksemplarer fra alle tre forekomstene. Det er også plantet ut strandtorn i Botanisk hage. Den er merket med røde skilt, slik at det skal være lett å forstå at den er å finne på rødlisten, fortegnelsen over sjeldne og truede arter.

Eksemplarene av strandtorn som ble plantet ut ved Øytangen på Jomfruland, stammer fra frø hentet nettopp herfra for tre år siden. Det er laget en handlingsplan for arten, av Oddvar Pedersen ved Naturhistorisk museum. Et av tiltakene er nettopp slik ex situ-bevaring for å styrke bestanden. Tor S. Mjaaland og andre ansatte i Botanisk hage har eksperimentert med ulike metoder for å få god frøspiring og overlevelse.

Strandtorn tilhører skjermplantefamilien, men det kan være vanskelig å forstå fordi den har tjukke og stive blader med skarpe torner på flikene.

– Vi har hatt et utmerket samarbeid med Telemark Botaniske Forening og Fylkesmannen i Telemark, sier Kristina Bjureke, som tidligere har ledet arbeidet med reetablering av strandtorn i Vest-Agder og Østfold.

Med på utplantingen på Jomfruland var rådgiver hos Fylkesmannen i Telemark, Trond Eirik Silsand, som gjorde rede for vernebestemmelsene. Telemark botaniske forening skal følge med på hvordan det går med plantene på Jomfruland.

Også en gruppe fra den botaniske hagen i Kaunas, Litauen, var med på utplantingen. Delegasjonen fra Kaunas hadde fått EØS-midler til å finansiere et besøk til Botanisk hage i Oslo noen dager i august. De var blant annet også med ut til Rambergøya for å samle frø.

Denne saken ble først publisert i Palmebladet.


Av Botanisk hages Venner, Dag Inge Danielsen
Publisert 5. okt. 2015 10:27 - Sist endret 5. okt. 2015 10:45