Ny giv for veksthuset på Naturhistorisk museum

Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg starte nytt forprosjekt for utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum, hvor jubelen står i taket.

– Nå er det bare for oss å brette opp ermene, vinden blåser i vår retning og nå skjer det mye gledelig her, sier Tone Lindheim, direktør for NHM. I juni gav universitetsstyret grønt lys for rehabiliteringen av Brøggers hus, Jens Ulltveit-Moe har bekreftet sin gave på 50 mill. kr til nytt klimasenter ved museet og nå kommer også veksthuset.

Et utstillingsveksthus der publikum kan se og lære om planter det ikke er naturlige vekstbetingelser for i Norge, har stått på NHMs ønskeliste siden 1930-tallet. Ved museet ser man veksthuset som en nødvendig betingelse for at NHM skal få utført sin oppgave med å utforske og formidle kunnskap om hele verdens naturmangfold, ikke minst den tropiske regnskogen.

TV-aksjon for regnskogen

– Vinden blåser i vår retning, sier Tone Lindheim. Foto: Karsten Sund, NHM

Tropisk regnskog huser jordens største biologiske mangfold og representerer vårt mest komplekse økosystem, og museet ønsker å beskrive dette mangfoldet, de komplekse prosessene som foregår og den enorme betydningen de har for vår planet. Viktigheten av regnskogen understrekes av årets TV-aksjon, hvor inntekten går til Regnskogsfondet.

– Norge bidrar til å bevare regnskogen i utsatte områder. Derfor er det også viktig å vise publikum hva en regnskog er og hvilken funksjon regnskogen har, sier Lindheim.

Statsbygg har ansvaret

– NHM har en visjon om Tøyen som et kunnskapssenter. Nye utstillinger i Brøggers hus, et nytt veksthus og nytt klimasenter betyr at denne visjonen blir virkelighet.

Statsbygg vil ha ansvar for forprosjektet, mens NHM, UiO vil bidra med sin fagkompetanse slik at bygningen blir best mulig egnet til det som skal formidles. Det er gitt en kostnadsramme på 495 mill. kroner (2015-kroner) og det vil være viktig å skalere prosjektet slik at det kan realiseres innenfor denne rammen.

Se også

Tøyen skal få veksthus til en halv milliard kroner (Aftenposten, 10. sep. 2015)
Gler seg over grønt lys for nytt forprosjekt for veksthus på Tøyen (Uniforum, 10. sep. 2015)
Gir klarsignal for nytt forprosjekt for veksthus på Tøyen (Uniforum, 10. sep. 2015)


Publisert 11. sep. 2015 07:52 - Sist endret 4. aug. 2020 09:54