2015

Publisert 18. nov. 2015 15:54

Følg vårt team av mykologer som jakter på lav i regnskogen i Venezuela og Brasil: lichenhunting.blogspot.no/

Bloggen er på engelsk.

Publisert 30. okt. 2015 08:15

Mange produsentar av urtemedisin let seg frista til å erstatta dyrt plantemateriale med billege erstatningar. DNA-analysar avslørar skurkane.

Publisert 26. okt. 2015 11:08

Rundt heile kloden lever det plantar som har tilpassa seg livet i tropiske fjell ved å bli uvanleg store. Men no er leveområda truga.

Publisert 22. okt. 2015 08:01

Denne høsten har den gulblomstrende Rhododendron mianningense blomstret utenfor Kina for første gang. Det skjedde i Botanisk hage.

Publisert 5. okt. 2015 10:27

Strandtorn dyrket fram i Botanisk hage.

Publisert 11. sep. 2015 07:52

Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg starte nytt forprosjekt for utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum, hvor jubelen står i taket.

Publisert 31. aug. 2015 09:04

En stabel av trestokker i Botanisk hage fungerer som hotell for klekkende insekter. Her formidles naturvitenskap til nye generasjoner.

Publisert 25. aug. 2015 08:53

Mount Kinabalu på Borneo syder av særegne arter. De har utviklet seg raskt. Hugo de Boer fra NHM er blant forskerne som ville vite hvorfor.

Publisert 14. aug. 2015 14:24

Botanikerne kutter gamle slektsbånd etter nye DNA-analyser.

Publisert 29. juni 2015 10:52

Nå er det håp om at den sjeldne og vakre orkideen myrflangre overlever på Abbortjernmyra i Asker. – Jeg håper at pionerarbeidet i Akershus blir til inspirasjon for andre fylker, sier Kristina Bjureke ved NHM.

Publisert 2. juni 2015 09:26

Hagesentrene selger massevis av frø til importert storkenebb, men du finner mye bedre blomsterfrø rett utenfor hageporten.

Publisert 1. juni 2015 14:24

Nokre kjøtetande kanneberar-arter på Borneo står sjølve på menyen til lokale stammer, som pakkar inn mellommåltida sine i dei.

Publisert 26. mai 2015 08:13

Kjøp kompostjord framfor sekker fra hagesenteret, råder ekspertene fra Botanisk hage. Det er bedre for plantene – og for klimaet.

Publisert 12. mai 2015 08:10

– Det er umogleg, men eg skal gjera så godt eg kan, lova Rune Halvorsen då han fekk ansvar for å laga eit system for inndeling av norske naturtypar. Ti år seinare er versjon 2.0 klar.

Publisert 8. mai 2015 13:01

Målingar ved forskingsstasjonen i Øvre Heimdalen viktig bidrag i kartleggjinga av skadeomfanget mange år etter.

Publisert 4. mai 2015 09:54

Interessen for gammeldagse blomsterenger er blitt stor de siste årene. Her får du botanikerens tips om hvordan du kan lage din egen eng med blomster og urter.

Publisert 23. mars 2015 16:53

Vikingenes utferdstrang førte ikke bare til plyndringstokter og kulturutveksling, men også til spredning av planter og dyr fra Skandinavia til stedene der vikingene slo seg ned – og vice versa.

Publisert 21. jan. 2015 15:08

– Få er uenige i at vi skal ha kunnskapsbasert naturforvalting. Men kunnskapen som forvaltinga skal baserast på, er mangelfull, seier professor Rune Halvorsen.

Publisert 12. jan. 2015 09:48

Forslaget om å opprette åtte såkalte eventyrskogreservater bryter med prinsippet om vern tuftet på økologisk kunnskap.