Fylkesblomst for Vestfold: Bøk

Fagus sylvatica

Fam. Fagaceae, bøkefamilien

BØK

Bøk er vanlig i Mellom-Europa, Danmark og sørsverige. Der danner den store, rene bestander. Her i Norge finns den langs kysten, stort sett kun fra Holmestrand i Vestfold til Froland i Aust-Agder. Bøkeskogen ved Larvik er kjent. På mange steder i lavlandet er den plantet eller så har den spredt seg ut fra hageanlegg. En form med røde blad, blodbøk, er også plantet.

Bøken kan bli meget bredkronet og skygger kraftig undervegetasjonen. Om våren, før løvsprett, utvikles en rik urteflora i bøkeskogen, men i løpet av sommeren blir det så lite lys at bare meget skyggetålende planter klarer seg.

Bøken blir ett stort elegant tre med jevn, lysegrå bark og blankt grønne hele blad. Hannblomstene sitter i rakler og pollinering skjer med hjelp av vinden. Hunnblomstene sitter parvis i en skål. Frukten er en nøtt. Under modningen blir skålen hard, flikete og piggete hams. Først når nøttene er modne, åpner skålen seg med fire klapper og slipper to trekantete glatte nøtter fri. Hamsen er populær til dekorasjon og blomsterbinderi.

Veden er tett og hard, og egner seg utmerket som møbelmateriale og gulvparkett.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:08