Fylkesblomst for Vest-Agder: Eik

Quercus robur

Fam. Fagaceae, bøkefamilien

EIK

Eika er det tre i Norden som kan få tykkest stamme. Eika vil ha mye lys, og vokser på ganske næringsrik mark i skog og rundt gård og tun. Eika kan variere mye når det gjelder voksemåte. En eik som står alene blir greinete og knortete, mens tett voksende eik blir høy med rak stamme.

Eika blomstrer i mai, ved løvsprettingen. Den begynner ikke å blomstre før den er ca 50 år! Hannblomstene sitter i rakler, hunnblomstene sitter få sammen i stive, opprette koster. Eikas frukt er en nøtt. Mange dyr og fuglearter liker eikenøtten, for eksempel nøttekråka og nøtteskrika. Når fuglene flyr av sted for å gjemme nøttene, så mister de lett noen som da har sjanse å spire. På den måten hjelper fugler og dyr eika med å spre seg.

Nordgrensen for eik er en viktig plantegeografisk grense. Linné innførte betegnelsen "Limes norrlandicus" akkurat hvor eikas nordgrense går, og flere andre planter har også sin utbredelsesgrense her. Nord for denne klima-bestemte eikegrensa vokser kun plantet eik.

Det finnes to arter av eik i Norge, sommereik (Quercus robur) og vintereik (Q. petraea). Sommereik har kort bladskaft (ca. 0,5 cm) og fliker med runde ører ved bladbasis. Vintereik har 1-2 cm langt bladskaft og spiss bladbasis uten ører. Disse to arter krysser seg hyppig og danner hybrider.

Eika kan bli mer enn 1000 år, og den har blitt en symbol for kraft, styrke og høy alder. Det er vanskelig å bestemme alderen, fordi stammen råtner innenfra og gjør årringtelling usikkert. I følge eventyret vokser det mange eiketrær ovenpå en skatt. Under vikingatiden sa man at eika var guden Tors tre.

Veden er tydelig årete, meget hard og tung, rik på garvesyrer og meget holdbar. Eik har derfor blitt brukt til møbler, sildetønner, likkister, parkettgulv og skip. I eldre tider ble eik mye brukt til bygging av handels- og krigsskip, og store skogsarealer forsvant på denne måten.

Har du hørt verset som folk forutsier sommerens vær med?

"Eik før ask gir plask
ask før eik gir steik".

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:07