Fylkesblomst for Nord-Trøndelag: Marisko

Cypripedium calceolus

Fam. Orchidaceae, orkidéfamilien eller marihåndfamilien

MARISKO

Marisko vokser spredt og sjeldent i løv- eller furuskog på kalkholdig jord i Norden. I Bøverdalen går den opp til 1150 moh.

Denne orkidéen ser meget eksotisk ut. Leppen er tøffelformet, gul med gjennomskinlige flekker lengst bak. De fem andre blomsterbladene er rødbrune.

Som søstermarihånd og de andre orkidéene pollineres marisko av insekter. Insektene kryper inn i den gulfargete leppens hulrom. I bunnen av leppen sitter noen saftfylte hår som insektet suger eller slikker på. Det er ikke mulig for insektet å komme ut samme vei som det kom inn. Derimot finns det inne ved leppens grunn to åpninger, som mindre insekter kan passere ut gjennom. De passerer et skiveformet arr, og dette kan da bli pollinert hvis insektet kommer fra et besøk i en annen marisko-plante. På hver side av utgangene sitter pollenknappene. Pollenkornene ligger inne i en klebrig masse, og insektet får litt pollenmasse på seg når den presser seg ut. Dette kan da avsettes på arret ved neste marisko-besøk.

Grunnet sitt særpregete utseende finnes mange lokale navn på marisko i Norge: Jomfru Maria gullsko (Etnedal, Lavangen), tøffel (Arendal), Olavsbolle (Fyresdal), Hellig Olavs tøffel (Troms), Marias bolle (Røyken) og bjønnsko (Hattfjord).

Marisko er fredet.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 25. feb. 2021 15:32