Fylkesblomst for Telemark: Søstermarihånd

Dactylorhiza sambucina

Fam. Orchidaceae, orkidéfamilien eller marihåndfamilien

SØSTERMARIHÅND

Søstermarihånd opptrer i to fargevarianter innenfor samme bestand, en purpurrød og en lysegul. Det er bemerkelses-verdig at kun den lysegule varianten vokser i Norge, mens begge fargevariantene forekommer side ved side i øvrige deler av utbredelsesområdet (eks. Öland og Gotland i Sverige).

Her i Norge har søstermarihånd en meget begrenset utbredelse i Aust-Agder, Telemark og det sørlige Buskerud.

Som andre orkidéer er søstermarihånd tilpasset insektpollinering. Innenfor denne plantefamilien finnes mange interessante og spektakulære metoder for å overføre pollen. Leppen på orkidé-blomsten har en spore som inneholder nektar. Insekter som besøker blomsten vil få pollinier, beholdere med pollenkorn, klebet fast på seg når de suger nektar. Når insekten stikker snabelen sin ned i en ny orkidé-blomst, kommer disse pollinier til å treffe arret, og dermed er pollineringen utført.

Søstermarihånd vokser ikke i skygge. Den lever i tørrbakkesamfunn og på enger med beite og slått. Forandringer i jordbruket og skjøtselen av kulturlandskapet de siste ti-årene har medført mindre hevd av disse lysåpne engene, og dermed må søstermarihånd regnes som truet. Arten er fredet, og må ikke plukkes eller graves opp.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:06