Fylkesblomst for Svalbard: Svalbardvalmue

Papaver dahlianum

Fam. Papaveraceae, valmuefamilien

SVALBARDVALMUE

Svalbardvalmuen er en av de sjeldneste plantene i Norge, med bare noen få voksesteder på Varangerhalvøya i Finnmark. Men som det norske navnet antyder, er den desto vanligere på Svalbard. Den er kjent av alle som bor på Svalbard, og besøkende til øygruppen møter den allerede på flyplassen!

De gule, skålformede blomstene vender stadig mot sollyset, som en annen "parabolantenne". Dette regner man har betydning for pollineringen av blomstene: besøkende insekter kan finne ly i blomstene for kalde arktiske vinder og kanskje til og med få noen grader høyere temperatur.

Svalbardvalmuen er en konkurransesvak art som ikke klarer seg i tett vegetasjon. Den vokser helst i rasmark og på grusjord, kanskje ved bredden av bekker og elver.

Det latinske navnet dahlianum har planten fått etter den norske botanikeren Ove Dahl, som arbeidet i mange år i Finnmark.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:18