Fylkesblomst for Oppland: Mogop

Pulsatilla vernalis

Fam. Ranunculaceae, soleiefamilien

MOGOP

I de traktene av landet hvor mogopen vokser er den en velkjent vårblomst. Denne planten er meget allsidig når det gjelder krav til voksested. Den finnes både i lavlandet og til fjells. I lavlandet forbinder vi den ofte med furumoer og sandig jord, men den kan også meget vel vokse på kalkjord. Den er en lyselskende plante som skyr tett skog, men som godt kan vokse i åpen furuskog. I fjellet vokser den såvel i gressenger som i lynghei, og kan finnes til høyder over 1800 m o.h. Som fjellplante har den nok et tyngdepunkt i Oppland fylke, og Oppland har den da også i sitt fylkesvåpen.

Mogop er en ganske lavvokst plante, med blomster ganske nær bakken, spesielt når vi finner den i fjellet. Men så snart den er avblomstret, strekker stengelen seg og får snart en "barberkost" i toppen. "Kosten" består av en samling av små nøttfrukter, hver med en fin, silkeglinsende hårpensel i enden. Under fruktmodningen vokser nemlig griffelen ut til en slik lang pensel, og takket være denne lange, hårete griffelen får vi en effektiv spredning av fruktene ved vindens hjelp.

I fjellet kommer gjerne mogopen så tidlig i blomst at fjellvandrerne går glipp av blomstringen. I lavlandet ble den brukt som kalendertegn, - "når mogopen begynte å nikke, kunne kua livberge seg ute"!

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:04