Fylkesblomst for Nordland: Rødsildre

Saxifraga oppositifolia

Fam. Saxifragaceae, sildrefamilien.

RØDSILDRE

Rødsildre er en tue eller mattedannende plante med rødfiolette blomster med fem kronblad. Den er primært en fjellplante, men har samtidig en spennende spredt utbredelse fra Lista i sør og helt nord til Svalbard. Den vokser på meget forskjellige høyder, nede ved havnivå på Lista, og på Galdøpiggen er den funnet opp til 2350 meter over havet.

Rødsildre vokser i meget varierende miljøer i fjellet, på bergknauser, i rasbranter og i snøleier. På de steder hvor snøen smelter først begynner den å blomstre tidlig, og den blomstrer i cirka to uker. På andre steder hvor snøen ligger lenge, kommer blomstringen senere igang, og dette medfører at en fjellvandrer alltid kan få se rødsildre blomstre i løpet av sommeren.

Rødsildre har grønne blad hele året. Bladene er stive og harde, og sitter i fire rekker opp over den korte stilken. Om vi ser på det latinske navnet, så betyr oppos motsatt og folium blad, altså med motsatte blad. I spissen på bladene er det en liten pore hvor det skilles ut kalkholdig vann på samme måte som hos bergfrue. Når vannet fordamper, blir det igjen litt hvit kalk som står i kontrast til den grønne bladfargen.

På Lista ble ofte blomsten kalt lakseblomst, dels pga fargen og dels fordi den blomstret når laksen begynte å komme inn mot land. Det eneste voksestedet for rødsildre på Lista er akkurat ved Ellestranda, hvor man fisker laks. Bergblomster er ellers et vidt utbredt lokalnavn, som hentyder til voksestedet.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:01