Fylkesblomst for Hordaland: Kusymre

Primula vulgaris

Fam. Primulaceae, nøkleblomstfamilien

KUSYMRE

Dette er en plante som i Skandinavia er knyttet til de vestligste deler og som derfor passer bra som fylkesblomst for ett av vestlandsfylkene. I Norge finnes den fra Aust-Agder til Nordland, men med tydelig tyngdepunkt på det ytre Vestlandet. Mens den også vokser i Danmark, mangler den i Sverige og Finland.

Kusymren blomstrer tidlig om våren, i så måte spiller planten noe av samme rolle på Vestlandet som blåveis gjør på Østlandet. Og på samme måte som med blåveis på Østlandet har det vært vane at barn skulle spise den første kusymren de fant om våren!

Navnet kusymre har planten fått fordi dens blomstring forkynte at "Nå er tiden kommet for å slippe kyrne på beite".

I motsetning til dens nære slektning marianøkleblomst, som har en stengel med flere blomster, kommer blomsterstilkene med enkeltblomster direkte fra roten. Når den er avblomstret, blir blomsterstilkene slappe og legger seg pladask på bakken med kapselfruktene liggende på jordoverflaten. Fruktene inneholder frø som hvert har et lite vedheng, et "elaiosom", som virker meget tiltrekkende på maur. Maur henter ut frøene og frakter dem med til tuen. På denne måten spres altså denne planten ved maurenes hjelp!

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 13:00