Fylkesblomst for Buskerud: Hvit nøkkerose

Nymphaea alba

Fam. Nymphaeaceae, nøkkerosefamilien

Hvit nøkkerose

Hvit nøkkerose er en flerårig vassplante som er godt kjent fra mange tjern, elver og sjøer, både i næringsrikt og næringsfattigt vann. Hvit nøkkerose har den største blomsten av alle ville planter i Norge. Den kan faktisk bli 20 cm i diameter!

De nydelige hvite blomstene åpner seg om morgenen og lukker seg mot kvelden. En blomst kan ha opp til 30 hvite kronblad, og innover i blomsten skjer det en jevn overgang fra kronblad til kronbladlignende pollenbærere til normale pollenbærere.

Nøkkerosen blomstrer fra juni og inn i september. Blomsten lukter godt, og insekter besøker den flittig for å spise pollen. Mest er det biller og humler som kommer. De pollinerer nøkkerosen mens de roter rundt etter mat. Etter befruktning trekkes frukten ned i vannet og modner under vann. Til slutt råtner frukten og frøene flyter opp. Rundt hvert frø sitter det et belegg av slim, som inneholder luft. Frøene kan derfor flyte noen dager, før de synker ned på bunnen og kan spire.

Hvis nøkkerosen ikke har noen blomster så kan du skille gul og hvit nøkkerose fra hverandre på bladformen. Hvit nøkkerose har runde blad, gul nøkkerose har litt mer avlange elliptiske blad. Bladundersiden på hvit nøkkerose kan være rødlig, mens den hos gul nøkkerose alltid er grønn.

I vannet er det et intenst liv under nøkkerosebladene. Småfisk og insektlarver beiter gjerne de alger som sitter på undersiden av bladene eller på stilken. I gamle dager bruktes jordstammen som nødbrød. Under vanskelige tider tørket folk jordstammene og malte mel av dem. Men prøv aldri selv, da nøkkerosen inneholder giftige stoffer.

Publisert 2. feb. 2009 10:10 - Sist endret 18. okt. 2011 12:59