Bustnype

Rosa mollis, tidligere kalt Rosa villosa

Rosa villosa

Liten buskaktig nyperose-art, forholdsvis vanlig nord til Troms.

Publisert 26. mars 2010 15:01 - Sist endret 23. feb. 2012 13:14