Skogkløver

Trifolium medium

Trifolium medium

Minner om vanlig rødkløver, men de tre småbladene er smalere og spissere. Vanlig i Sør-Norge, i lysåpen skog og langs veikanter.

Publisert 26. mars 2010 15:01 - Sist endret 23. feb. 2012 13:11