Åkersennep

Sinapis arvensis

Sinapis arvensis

Vanlig ettårig plante som først og fremst opptrer som åkerugress. Gule blomster og 2-4 cm lange kapselfrukter (skulper).

Publisert 26. mars 2010 14:59 - Sist endret 23. feb. 2012 13:05