Lind

Tilia cordata

Tilia cordata

Ett av våre såkalte varmekjære løvtrær, vanlig i lavereliggende strøk nord til Nordland.

Annen tegning av lind

Publisert 26. mars 2010 15:01 - Sist endret 23. feb. 2012 13:03