Norwegian version of this page

Scientific publications

Scientific publications registered in Scopus where at least one of the authors have affiliation to Natural History Museum (University of Oslo). 

Se også Publikasjoner fra NHM.

Vitenskapelige artikler registrert i Scopus der en av forfatterne har oppført tilknytning til "Natural History Museum" eller "Naturhistorisk museum" Oslo.

Published Nov. 17, 2018 5:42 AM - Last modified Dec. 6, 2018 1:54 PM