News and events

Last modified Dec. 17, 2020 4:06 PM by Anders Kvalvåg Wollan

Kurset blir heldigitalt, og om forholdene tillater det, også holdt som "fysisk" auditorieundervisning onsdag 24. og torsdag 25. mars. på Blindern, auditorium 3 i Kristine Bonnevies hus.

Fra og med i år kan vårt 2-dagers NiN-kurs også taes som etterutdanningskurs (bra besvart spøreskjema gir PDF med bekreftelse på godkjent deltagelse), men du kan også delta uten å gjøre noe formelt ut av det.

Påmelding til kurset for deg som kun skal følge det digitalt gjøres i ett skjema, mens de som vil møte opp på Blindern til "fysisk" undervisning bruker et annet skjema (lenker under).

Last modified Dec. 7, 2018 2:44 PM by Eva Lieungh
Last modified Feb. 19, 2020 1:31 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Feb. 21, 2020 10:41 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Mar. 12, 2020 8:19 AM by Tore Oldeide Elgvin

As a measure to prevent spread of Coronavirus the seminar has been cancelled. 

«Regjeringen foreslår at driftshvilen i Svea/Lunckefjell avsluttes, og at det settes i gang opprydding etter gruvevirksomheten. Det vises til omtale under programkategori 17.40 Statlig eierskap og kap. 900, post 31 Miljøtiltak Svea og Lunckefjell» (Prop. 1 S (2017–2018)).

Last modified Mar. 15, 2019 9:05 AM by lenkeretter@localhost

Linking plant stress responses and microbial communities. Development of novel experimental methods. By Åshild Fandango Kapperud

Last modified Aug. 3, 2020 2:28 PM by Tore Oldeide Elgvin

Mandag 3. september er det årsfest og UiOs 207-årsdag. Årsfesten er startskuddet for UiOs satsing på FNs bærekraftsmål, og det blir utdeling av priser for beste mastergrader om bærekraft, bærekraftsutstilling og foredrag og paneldebatt om ulike temaer innen bærekraft. Blant foredragsholderne som skal snakke i Universitetets Aula er GEco's Rune Halvorsen. 

Last modified Mar. 4, 2020 2:23 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Mar. 4, 2020 2:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified May 24, 2018 9:51 PM by Olav Skarpaas

Welcome to a seminar on “Flying drones, fancy weather stations, and a cold container — investigating snow-vegetation interactions in Alpine Norway” by UiO Geosciences postdocs Norbert Pirk and Simon Filhol. After their presentation, we will discuss opportunities for collaborative studies using this new research infrastructure.

Last modified Nov. 19, 2018 9:46 AM by Olav Skarpaas

Oddvar Pedersen har fulgt strandtorn, en av våre sjeldneste plantearter, i mange år. I dette seminaret vil han presentere nye, detaljerte og spennende data.

Last modified Sep. 22, 2017 11:28 AM by Olav Skarpaas

Espen Sommer Værland presenterer siste nytt fra sin masteroppgave ved GEco, i foredraget "Innholdet i Naturbase - på NiNsk".

Last modified Sep. 22, 2017 11:29 AM by Olav Skarpaas

Olav Skarpaas inviterer til refleksjon og diskusjon rundt artikkelskriving, under overskriften "Å skrive en (NiN-)artikkel: hvordan destillere og presentere essensen av tusen tanker?" Seminaret tar for seg sentrale aspekter ved skrive- og publiseringsprosessen, med internasjonal publisering av NiN som eksempel.

Last modified Nov. 1, 2017 8:36 AM by Olav Skarpaas

Peter Horvath and Inger Kristine Volden will share experiences from projects at Svalbard this summer in the talks "Using species diversity to improve the assessment of sensitive vegetation in Svalbard" (Peter Horvath and Anders L. Kolstad) and "Untangling the growth form of Saxifraga oppositifolia in Svalbard" (Inger Kristine Volden).

Last modified Nov. 30, 2017 11:59 AM by Olav Skarpaas

Jarl Andreas Anmarkrud, DNA lab manager at NHM, will give us an introduction to the concept of metabarcoding and invite us to discuss if this can be used to define nature types.

Last modified Apr. 14, 2015 1:12 PM by Torstein Helleve

Hui Tang will introduce us to DGVMs through his talk "Dynamic global vegetation model in Community Land Model (CLM) and the potential application to northern Europe".

Last modified Oct. 16, 2017 10:53 AM by Olav Skarpaas

Hannah Haga, masterstudent ved GEco, gir oss en innføring i "ABC-modellen: Et verktøy for opplæring av kartleggere og for analyse av variasjon mellom kartleggere".

Last modified Jan. 9, 2018 2:10 PM by Olav Skarpaas

Inger Kristine Volden will present "En halvveis historie om Lærdals skoger" (in Norwegian), based on her Masters studies in Lærdal.

Last modified Mar. 4, 2020 9:32 PM by Anders Kvalvåg Wollan

Dimension-reduction techniques are a useful class of methods in the toolbox of any ecologist. Dimension-reduction techniques, better known as ordination, have been applied in ecology for more than 50 years. In recent years, a more statistically correct method, called Generalized Linear Latent Variable Models (GLLVMs) has become available. GLLVMs are a model-based approach to ordination, but are also known as Joint Species Distribution Models (JSDMs).

 

In this seminar, Bert van der Veen, who is a PhD candidate in statistics at NIBIO and NTNU, will give an overview of GLLVMs and outline some of their connections to more classical ordination methods.

Last modified Mar. 9, 2020 9:22 AM by Tore Oldeide Elgvin

Natur i Endring 2.0: We would like to showcase our new version of the app for citizen science data collection. We implemented some new features and we would like to get some feedback and motivate you to test out the app in the field. Any constructive criticism and new ideas are welcome.

Best regards

Michal

Last modified Feb. 21, 2020 10:48 AM by Anders Kvalvåg Wollan

Fire has been a key factor in shaping the ecology of the Greater Yellowstone Ecosystem for thousands of years. Native plant species evolved adaptations so they survive and, in some cases, flourish after periodic fires. But as the climate becomes hotter and drier, the fire patterns in the boreal forests in North-West America are changing. Big and severe fires are now burning with higher frequency, and this could pose a threat to the resilience of these complex ecosystems. What does that mean for the forests of the future?

In this seminar, Trond Simensen, who has recently been a visiting scholar at the University of Wisconsin-Madison, will present research from Yellowstone and other boreal forests in the northern Rocky Mountains.

Last modified Oct. 25, 2018 2:44 PM by Olav Skarpaas

In this seminar, Master student and app developer Michal Torma will recap developments and results from the project Natur i endring, introduce his Masters project, and invite us to consider possibilities for a NiN app.