GEco seminar

Olav Skarpaas inviterer til refleksjon og diskusjon rundt artikkelskriving, under overskriften "Å skrive en (NiN-)artikkel: hvordan destillere og presentere essensen av tusen tanker?" Seminaret tar for seg sentrale aspekter ved skrive- og publiseringsprosessen, med internasjonal publisering av NiN som eksempel.

Published Sep. 22, 2017 11:29 AM - Last modified Sep. 22, 2017 11:29 AM