GEco-seminar

NiN update by Rune Halvorsen

The presentation will be in Norwegian

Natur i Norge (NiN) er under revisjon - versjon 2.2 skal bli til versjon 3.0 ved utgangen av 2022. Allerede nå begynner vi å se konturene av det nye systemet. Rune Halvorsen gir et innblikk i revisjonsprosessen, med fokus på sannsynlige endringer.

Tags: vortex, wikipedia
Published Jan. 21, 2020 3:31 PM - Last modified Jan. 21, 2020 3:31 PM