Utbredelsesmodellering i Oslo

I dette seminaret blir det gjennomgang av Øyvind Lynnes oppgave om utbredelsesmodellering, spesifikt for kalkkrevende planter i Oslo-området.

Det vil bli en rask gjennomgang av selve metoden, fremvisning av resultater og en diskusjon mot slutten.

Vel møtt!

Published Mar. 4, 2019 3:26 PM - Last modified Mar. 14, 2019 10:22 AM