Activities - Page 7

Time and place: Nov. 6, 2017 12:30 PM1:30 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Peter Horvath and Inger Kristine Volden will share experiences from projects at Svalbard this summer in the talks "Using species diversity to improve the assessment of sensitive vegetation in Svalbard" (Peter Horvath and Anders L. Kolstad) and "Untangling the growth form of Saxifraga oppositifolia in Svalbard" (Inger Kristine Volden).

Time and place: Oct. 30, 2017 9:00 AM12:00 PM, Lids hus, auditorium ground floor

Introduction to QGIS. The first in a series of QGIS courses. Open to everyone, but limited space. Register by e-mail to a.b.nilsen@nhm.uio.no by Wed 25 Oct.

Time and place: Oct. 9, 2017 10:00 AM11:00 AM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Olav Skarpaas inviterer til refleksjon og diskusjon rundt artikkelskriving, under overskriften "Å skrive en (NiN-)artikkel: hvordan destillere og presentere essensen av tusen tanker?" Seminaret tar for seg sentrale aspekter ved skrive- og publiseringsprosessen, med internasjonal publisering av NiN som eksempel.

Time and place: Sep. 28, 2017 11:30 AM12:30 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Espen Sommer Værland presenterer siste nytt fra sin masteroppgave ved GEco, i foredraget "Innholdet i Naturbase - på NiNsk".

Time and place: Mar. 22, 2017 10:00 AMMar. 23, 2017 3:00 PM, Oslo

Todagers kurs i Natur i Norge (NiN) og kartlegging. Åpent for alle.