Trond Bremnes

Image of Trond Bremnes
Norwegian version of this page
Phone +47 22851760
Room 404, Zoological Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 Collets hus 0562 Oslo
Postal address Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Koestler, Andreas Georg; Marthinsen, Gunnhild; Pavels, Henning; Rindal, Eirik; Raastad, Jan Emil; Saltveit, Svein Jakob & Johnsen, Arild (2014). Mass occurrence of bloodsucking blackflies in a regulated river reach: Localization of oviposition habitat of Simulium truncatum using DNA barcoding. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  30(5), s 602- 608 . doi: 10.1002/rra.2669
 • Saltveit, Svein Jakob; Brittain, John Edward; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Bækken, Torleif (2014). The return of atlantic salmon (salmo salar l.) and improved water quality in urban rivers in Oslo, NORWAY. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management.  ISSN 1535-1459.  30(5), s 571- 577 . doi: 10.1002/rra.2670
 • Saltveit, Svein Jakob; Brittain, John Edward; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2012). Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011. Vann.  ISSN 0042-2592.  03 2012(03), s 371- 385
 • Bakken, Torkild; Oug, Eivind; Sloreid, Svein Erik; Bremnes, Trond; Haraldsen, Trond Knapp & Dolmen, Dag (2010). Leddormer Annelida, I:  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  Kapittel.  s 199 - 207
 • Bremnes, Trond; Saltveit, Svein Jakob & Brittain, John Edward (2010). Bunndyr og småkraft, I: Gunn E. Frilund (red.),  Etterundersøkelser av små kraftverk.  Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE).  ISBN 978-82-410-0718-7.  3..  s 48 - 73

View all works in Cristin

 • Bremnes, Trond & Saltveit, Svein Jakob (2020). Økologisk tilstand i elver og bekker i Salten vannområder basert på bunndyr. Del 2. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 86.
 • Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2020). Habitatkartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Ågårdselva. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 95.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2020). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2019. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 89. Show summary
 • Brittain, John Edward; Borgstrøm, Reidar; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Mjelde, Marit; Nilssen, Jens Petter & Skjelbred, Birger (2019). Øvre Heimdalsvatn – økologisk langtidsovervåking. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 84.
 • Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018.. NIBIO Rapport. 73. Full text in Research Archive. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av fiskebestandene i Tokkeåi i Telemark Resultater fra undersøkelsen i 2019 med vurdering av tidligere år. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 85.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). Overvåkning av ørret og ørekyt i Hallingdalselva 2014-2018.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 80.
 • Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Greipsland, Inga; Aasestad, Ingar; Reinemo, Jonas; Stabell, Trond; Engh, Anne & Bremnes, Trond (2019). E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser i Isielva, Rustanbekken og Holsfjorden, samt i noen mindre bekker. NIBIO Rapport. 60. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Fiskeribiologiske undersøkelser i Aursjøen i Lesja og Nesset kommuner. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 71.
 • Bremnes, Trond & Saltveit, Svein Jakob (2018). Økologisk tilstand i elver og bekker i Salten vannområde basert på bunndyr. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 79.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2018). Overvåking av ørret og ørekyt i Hallingdalselva i perioden 2014 til 2017. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 74.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2018). Fiskebestanden i Ellingsrudelva og Losbyelva i Fjellhamarvassdraget, Lørenskog kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 78.
 • Velle, Gaute; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Arnekleiv, Jo Vegar; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, J.; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johannessen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn Svanevik; Saltveit, Svein Jakob & Stabell, Trond (2018). LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge.. LFI Uni Miljø. 315.
 • Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Løfall, Bjørn Petter & Nilssen, Jens Petter (2017). Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds Constructed for Receiving Road Runoff. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 62.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 til 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 60. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2017). En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. Resultater fra ungfiskeundersøkelser i 2013, 2015 og 2016.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 61. Show summary
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Fiskeribiologiske undersøkelser i Øvre Langeidvatn, Nedre Langeidvatn og Bordalsvatn i Vinje kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 53.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2016). Tetthet av ungfisk i Hurdalselva, Gjødingelva og Hegga i Hurdal kommune i 1997-2015.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 48.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (2016). Bunndyr i elver og bekker i forbindelse med ny E-18 mellom Tvedestrand og Arendal. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 54. Show summary
 • Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin & Velle, Gaute (2016). Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. NINA rapport. 1276. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2016). Vurdering av fiskebestand og økologisk tilstand basert på bunndyr i Øverlandselva, Bærum.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 51. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2016). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014 og 2015. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 49. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2016). En vurdering av økologisk tilstand i Akerselva og Hovinbekken basert på bunndyr og fisk.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 50.
 • Bakken, Torkild; Oug, Eivind; Haraldsen, Trond Knapp; Sloreid, Svein Erik; Bremnes, Trond & Dolmen, Dag (2015). Leddormer - Annelida, I: Snorre Henriksen & Olga Hilmo (red.),  Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-41-9.  Kapittel.  s 89 - 90
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Brittain, John Edward; Saltveit, Svein Jakob; Gjemlestad, Lars & Haaland, Ståle Leif (2015). En vurdering av virkning på bunndyr og fisk ved økt senkning av Vinstern i Oppland.. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 42.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Saltveit, Svein Jakob (2015). Fiskeribiologisk undersøkelse i Totak og Våmarvatn i Vinje kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 47.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2015). Prøvefiske i Østensjøvannet, Oslo kommune 2014. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 43.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2015). Bestandssammensetning og tetthet av fisk i Hallingdalselva 2014. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 41.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge & Pavels, Henning (2015). Tilstand for bunndyr og fisk i Lysakerelva og Mærradalsbekken i 2014. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 44. Show summary
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse i nedre del av elvene Mår og Gøyst i Tinn kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 35.
 • Brabrand, Åge; Pavels, Henning; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Dokk, John Gunnar & Museth, Jon (2014). Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 38.
 • Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2014). Tilstand for bunndyr og fisk i Alna og Sognsvannsbekken-Frognerelva i 2013. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 33.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge & Bremnes, Trond (2014). Fiskeribiologisk undersøkelse av Votna elv, Buskerud fylke. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 34.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2014). Økologisk tilstand i Oslo vassdrag basert på bunndyr og fisk.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 26.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2013). Fiskeribiologisk undersøkelse av Strandavatn i Hol kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 25.
 • Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Schartum, Eivind (2013). Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet - Resultater fra undersøkelsene i 2012. NINA rapport. 955. Full text in Research Archive. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Haaland, Ståle Leif; Gjemlestad, Lars & Pavels, Henning (2013). Effekt på bunndyr og fisk i Akerselva etter utslipp av fyringsolje. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 27.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2013). Bunndyr og fisk i terskler i Usteåne ved Geilo. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 30.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2013). En tilstandsvurdering av Enningdalselva i Østfold. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 24.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Gjemlestad, Lars; Haaland, Ståle Leif; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 19.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob & Schneider, Susanne Claudia (2012). Del 1. Biologisk tilstandsvurdering av Hølenvassdraget, basert på bunndyr og fisk. Del 2. Begroingsalger i Hølen-vassdraget – resultater fra undersøkelser i 2011. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 15.
 • Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning & Bremnes, Trond (2012). Fiskeribiologisk undersøkelse i Rødungen i Ål og Nore-Uvdal kommune. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 17.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Heggenes, Jan & Pavels, Henning (2012). Hemsil 3. Fagtema fisk og ferskvannsbiologi. Sluttrapport.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2012). Tilstand for bunndyr, fisk, edelkreps og elvemusling i Akerselva etter utslipp av hypokloritt.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2011). Blodsugende knott og vassdragsreguleringer. Kan masseforekomst predikeres?. Rapport miljøbasert vannføring. 2.
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Saltveit, Svein Jakob (2011). Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Del 1: Fiskeribiologiske undersøkelser i Lågen i Veggli, Rollag og Flesberg kommuner.
 • Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2011). Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 7.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Frafjordelva. 3. Fisk. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Rødneelva. 3 Fisk. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2011). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2010. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Show summary
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Edvardsen, Hanne & Mjelde, Marit (2010). Biologiske undersøkelser i Numedalslågen. Rapp.Lab.FerskvØkol.Innlandsfiske. 277.
 • Bremnes, Trond (2010). VURDERING AV VANNKVALITET I HUNNSELVA OG KONGLESTADELVA, GJØVIK KOMMUNE, OPPLAND. Rapp.Lab.FerskvØkol.Innlandsfiske. 286.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Audna. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Kvinavassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vegårvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Frafjordelva. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Rødneelva. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Lygnavassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Ogna. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Sokndalselva. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Espedalselva. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Tovdalsvassdraget. 3 Anadrom fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Brabrand, Åge; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Audna. 4 Bunndyr. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Kvinavassdraget. 4 Bunndyr. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Mandalsvassdraget. 4 Bunndyr. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2010). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2009. Vegårvassdraget. 4 Bunndyr. DN-notat. 5-2010.
 • Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning; Bremnes, Trond & Brabrand, Åge (2010). Kartlegging av elvemusling i Buskerud. Rapp.Lab.FerskvØkol.Innlandsfiske. 279.
 • Skarbøvik, Eva; Gjemlestad, Lars; Saltveit, Svein Jakob; Haaland, Ståle Leif; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2010). Overvåking langs Rv 3 og 25 gjennom Løten og Elverum. Biologisk og kjemisk tilstand i elvene Fura, Vingerjessa og Terninga.. Bioforsk Rapport. 164. Full text in Research Archive. Show summary
 • Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Marthinsen, Gunnhild; Rindal, Eirik; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Raastad, Jan Emil & Koestler, Andreas Georg (2009). Masseforekomst av tuneflue og regulering av Ågårdselva og Glomma, Østfold. Rapp.Lab.FerskvØkol.Innlandsfiske. 268.
 • Bremnes, Trond; Saltveit, Svein Jakob & Brabrand, Åge (2009). Bunndyr og fisk som indikator på vannkvaliteten i Sandviksvassdraget. Rapp.Lab.FerskvØkol.Innlandsfiske. 271.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Audna. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Espedalselva. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Jørpelandssvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Kvinavassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Lygnavassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Ognavassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Rødneelva. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Sokndalselva. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Tovdalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar & Pavels, Henning (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Vegårvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Frafjordelva. 3 Fisk. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Rødneelva. 3 Fisk. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. Show summary
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Bremnes, Trond; Kleiven, Einar; Pavels, Henning & Gabrielsen, Sven Erik (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008.Frafjordelva. 3 Fisk. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Arendalsvassdraget. 4 Bunndyr. DN-notat. 2-2009.
 • Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Brittain, John Edward (2009). Kalking i vann og vassdrag Effektkontroll av større prosjekter 2008. Lygnavassdraget. 4 Bunndyr. DN-notat. 2-2009.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Oct. 25, 2013 10:39 AM