sigrunau

Could not get user data from external service

Phd.student

Tags: GIS, Biodiversity, Ecology, Cultural landscape, Reforestation, Nature types

Publications

 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2018). Loss of semi-natural grassland in a boreal landscape: impacts of agricultural intensification and abandonment. Journal of Land Use Science.  ISSN 1747-423X.  13(4), s 375- 390 . doi: 10.1080/1747423X.2018.1539779 Full text in Research Archive. Show summary
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Hovstad, Knut (2016). Successional change after grassland abandonment, In Mats Höglind; Anne Kjersti Bakken; Knut Hovstad; Eveliina Kallioniemi; Hugh Riley; Håvard Steinshamn & Liv Østrem (ed.),  The multiple roles of grassland in the European bioeconomy.  European Grassland Federation EGF.  ISBN 978-82-17-01677-9.  Theme 4.  s 560 - 562 Show summary
 • Mathisen, Ingrid Ertshus; Mikheeva, Anna; Tutubalina, Olga V.; Aune, Sigrun & Hofgaard, Annika (2014). Fifty years of tree line change in the Khibiny Mountains, Russia: advantages of combined remote sensing and dendroecological approaches. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  17(1), s 6- 16 . doi: 10.1111/avsc.12038
 • Aune, Sigrun; Hofgaard, Annika & Søderstrøm, Lars (2011). Contrasting climate- and land-use-driven tree encroachment patterns of subarctic tundra in northern Norway and the Kola Peninsula. Canadian Journal of Forest Research.  ISSN 0045-5067.  41(3), s 437- 449 . doi: 10.1139/X10-086

View all works in Cristin

 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2017). Loss of semi-natural grasslands in the boreal region - A case study from Norway.
 • Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve; Nordbakken, Jørn-Frode & Thorvaldsen, Pål (2017). Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. NIBIO Rapport. 120. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun (2016). Naturtypekartlegging av slåttemark. Torshaugen, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. NIBIO Rapport. 139. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun (2016). Skjøtselsplan for artsrik slåttemark. Fjølstadtrøa, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke. NIBIO Rapport. 138. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Hovstad, Knut (2016). Successional change after grassland abandonment.
 • Grenne, Synnøve & Aune, Sigrun (2016). Rekartlegging og skjøtselsplan for slåttemark, Vennberg. Gnr 78 bnr 3. Malvik kommune, Sør‐Trøndelag fylke. NIBIO Rapport. 137. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Hovstad, Knut (2015). Land-use change and successional patterns in boreal semi-natural grasslands..
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape.
 • Johansen, Line; Aune, Sigrun; Vesterbukt, Per; Kvalvik, Maja Sjöskog & Grenne, Synnøve (2013). Basiskartlegging etter NiN (Naturtyper i Norge) i utvalgte deler av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Resultater. Bioforsk Rapport. 65. Full text in Research Archive. Show summary
 • Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun; Grenne, Synnøve & Johansen, Line (2013). Basiskartlegging etter NiN (Naturtyper i Norge) i 10 utvalgte verneområder i Østfold. Resultater. Bioforsk Rapport. 75. Full text in Research Archive. Show summary
 • Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun & Johansen, Line (2013). Basiskartlegging etter NiN i 10 utvalgte verneområder i Østfold. Erfaringer og drøftinger i bruk av NiN og kartleggingsinstruks. Bioforsk Rapport. 39. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aune, Sigrun; Bär, Annette & Hansen, Inger (2012). Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite - Rovviltavvisende inngjerding i Indre Namdal. Bioforsk TEMA.  ISSN 0809-8654.  7(16)
 • Aune, Sigrun & Bele, Bolette (2012). Skjøtselsplan for slåttemark og kystlynghei. Langholmen og Ånsøya i Fleinvær, Gildeskål kommune, Nordland fylke. Bioforsk Rapport. 140. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Bele, Bolette (2012). Skjøtselsplan for slåttemark. Haugen-Lia og Haugen-Høgreina i Karbøl, Bodø kommune, Nordland fylke. Bioforsk Rapport. 162. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Bele, Bolette (2012). Skjøtselsplan for slåttemark. Skyttevollen og Skyttebakkan i Karbøl, Bodø kommune, Nordland fylke. Bioforsk Rapport. 163. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Bele, Bolette (2012). Skjøtselsplan for slåttemark. «Unnleinn» i Indre Kjelling, Gildeskål kommune, Nordland fylke. Bioforsk Rapport. 141. Full text in Research Archive. Show summary
 • Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun & Bär, Annette (2012). Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde i 2011. Bioforsk Rapport. 114. Full text in Research Archive. Show summary
 • Johansen, Line & Aune, Sigrun (2012). Kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 og NiN i utvalgte deler av Lomsdal Visten nasjonalpark (Nordland). Bioforsk Rapport. 188. Full text in Research Archive. Show summary
 • Svalheim, Ellen & Aune, Sigrun (2012). Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel. Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke. Bioforsk Rapport. 138. Full text in Research Archive. Show summary
 • Vesterbukt, Per & Aune, Sigrun (2012). Skjøtselsplaner for slåttemark. Fjellgardene, Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Bioforsk Rapport. 148. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aune, Sigrun; Bär, Annette & Hansen, Inger (2011). Kartlegging av beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite.. Bioforsk Rapport. 18. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Carlsen, Thomas (2011). Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2010. Bioforsk Rapport. 57. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas & Bär, Annette (2011). Skjøtselsplan for Sør-Åkerøya og omkringliggende øyer. Alstahaug kommune, Nordland.. Bioforsk Rapport. 123. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bär, Annette; Aune, Sigrun & Carlsen, Thomas (2011). Oppfølging av verneområder. Videreføring av utprøving av overvåkningsmetodikk. Bioforsk Rapport. 147. Full text in Research Archive. Show summary
 • Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun & Bär, Annette (2011). Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk. Bioforsk Rapport. 20. Full text in Research Archive. Show summary
 • Johansen, Line; Bele, Bolette; Vesterbukt, Per; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve & Aune, Sigrun (2011). NiN-naturtypekartlegging i utvalgte naturvernområder i Sør-Trøndelag 2011. Bioforsk Rapport. 146. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Bär, Annette (2010). Skjøtselsplan for Ness, Hamarøy kommune. Bioforsk Rapport. 34. Full text in Research Archive. Show summary
 • Aune, Sigrun & Carlsen, Thomas (2010). Skjøtselsplan for Brennvika naturreservat, Steigen kommune. Bioforsk Rapport. 142.
 • Aune, Sigrun & Carlsen, Thomas (2010). Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat, Bodø kommune. Bioforsk Rapport. 143.
 • Bär, Annette; Aune, Sigrun & Carlsen, Thomas (2010). Sårbarhetsanalyse Vega. Status og utfordringer for ferdsel i forhold til vegetasjonens sårbarhet. Bioforsk Rapport. 68. Full text in Research Archive. Show summary
 • Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette & Hatten, Lise (2010). Skjøtselsplan for Lånan. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune. Bioforsk Rapport. 4. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

Published Oct. 3, 2014 1:00 PM - Last modified Feb. 24, 2015 9:15 AM