Oddvar Pedersen

Senior Engineer - Geo-Ecology Research Group
Image of Oddvar Pedersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22851742
Room 450, Botanical Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 0562 Oslo
Postal address Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid & Hegre, Hanne [Show all 51 contributors for this article] (2020). Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence. ISSN 2688-8319. 1(1). doi: 10.1002/2688-8319.12006. Full text in Research Archive
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet & Hansen, Haakon [Show all 51 contributors for this article] (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. ISSN 1387-3547. 21(10), p. 2997–3012. doi: 10.1007/s10530-019-02058-x. Full text in Research Archive
 • Alm, Torbjørn & Pedersen, Oddvar (2017). Hvor godt er karplantefloraen i Norge kartlagt? 3. Nordland. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 75(3), p. 141–175. Full text in Research Archive
 • Alm, Torbjørn & Pedersen, Oddvar (2015). Hvor godt er karplantefloraen i Norge kartlagt? 2. Troms. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 73(4), p. 209–228.
 • Pedersen, Oddvar & Grøstad, Trond (2015). Strandplanter på vandring - Sydkysten invadert 2014. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 73(2), p. 73–85.
 • Alm, Torbjørn & Pedersen, Oddvar (2014). Hvor godt er karplantefloraen i Norge kartlagt? 1. Finnmark. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 72(3), p. 157–177.
 • Solstad, Heidi; Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Bratli, Harald & Fremstad, Eli [Show all 9 contributors for this article] (2010). Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta, Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-26-6. p. 155–182.
 • Edvardsen, Anette; Halvorsen, Rune; Norderhaug, Ann; Pedersen, Oddvar & Rydgren, Knut (2010). Habitat specificity of patches in modern agricultural landscapes. Landscape Ecology. ISSN 0921-2973. 25(7), p. 1071–1083. doi: 10.1007/s10980-010-9481-2.
 • Nilsen, Liv S.; Måren, Inger Elisabeth & Pedersen, Oddvar (2009). Fargen er purpur – kystlyngheivegetasjon i Norge. Naturen. ISSN 0028-0887. 133, p. 86–93.
 • Pedersen, Oddvar (2009). Strandplanter på vandring - om nye, langdistansespredte havstrandsplanter, spesielt på Lista. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 67(2), p. 75–94.
 • Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (2009). Fremmede planter i Norge vinterkarse Barbarea vulgaris. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 67(3), p. 159–170.
 • Kurtto, Arto; Fröhner, Sigurd E.; Lampinen, Raino; Båtvik, Jan Ingar Iversen & Pedersen, Oddvar (2007). Atlas Florae Europaeae : distribution of Vascular Plants in Europe : Rosaceae (Alchemilla to Aphanes), Atlas Florae Europaea : distribution of Vascular Plants in Europe. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fen.
 • Heegaard, Einar; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar & Pedersen, Oddvar [Show all 7 contributors for this article] (2007). Regularity of species richness relationships to patch size and shape. Ecography. ISSN 0906-7590. 30(4), p. 589–597. doi: 10.1111/j.0906-7590.2007.04989.x.
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein & Fremstad, Eli [Show all 9 contributors for this article] (2006). Karplanter - Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta. In Kålås, J.A.; Viken, Å. & Bakken, T. (Ed.), Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken. ISSN 8292838007. p. 155–175.
 • Bratli, Harald; Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen ; Drarnstad, Wenche E.; Økland, Rune Halvorsen & Elven, Reidar [Show all 11 contributors for this article] (2006). Patterns of variation in vascular plant species richness and composition in SE Norwegian agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment. ISSN 0167-8809. 114(2-4), p. 270–286. doi: 10.1016/j.agee.2005.10.022.
 • Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H; Dramstad, WE; Edvardsen, Anette; Engan, Gunnar & Fjellstad, Wendy [Show all 9 contributors for this article] (2006). Scale-dependent importance of environment, land use and landscape structure for species richness and composition of SE Norwegian modern agricultural landscapes. Landscape Ecology. ISSN 0921-2973. 21, p. 969–987.
 • Pedersen, Oddvar (2002). Karplanteherbariene - hva har samlet seg der? Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 60(2), p. 103–116.
 • Norderhaug, Ann; Ihse, M. & Pedersen, Oddvar (2000). Biotope patterns and abundance of meadow plant species in a Norwegian rural landscape. Landscape Ecology. ISSN 0921-2973. 15, p. 201–218.
 • Pedersen, Oddvar (1999). Toppstarr og stautstarr likevel ikke i Grimstad. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 57, p. 152–152.
 • Pedersen, Oddvar (1995). Lundevågen fuglefredningsområde (Farsund, Vest-Agder) - vurdering av naturvitenskapelige verdier og forvaltning. In Aune, Egil Ingvar & Krovoll, Arild (Ed.), Univ. Trondheim, Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Trondheim. ISSN 82-7126-882-1. p. 63–79.
 • Pedersen, Oddvar & Røren, Vigdis (1993). Rødsmelle funnet igjen i Risør. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 51, p. 42–42.
 • Eilertsen, Odd; Økland, Rune Halvorsen; Økland, Tonje & Pedersen, Oddvar (1990). Data manipulation and gradient length estimation in DCA ordination. Journal of Vegetation Science (JVS). ISSN 1100-9233. 1, p. 261–270.
 • Pedersen, Oddvar (1990). Grusstarr funnet i Vestfold. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 48, p. 136–136.
 • Pedersen, Oddvar & Høiland, Klaus (1989). Økologiske studier av strandtorn (Eryngium maritimum) på Lista, Vest-Agder. In Bretten, Simen & Rønning, Olaf I. (Ed.), Univ. Trondheim, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Trondheim. ISSN 82-7126-450-8. p. 76–87.
 • Eilertsen, Odd & Pedersen, Oddvar (1988). Virkning av nedveiing og artsfjerning ved DCA-ordinasjon av vegetasjonsøkologiske datasett. In Bretten, S. & Rønning, Olaf I. (Ed.), Univ. Trondheim, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Trondheim. ISSN 82-7126-441-9. p. 5–18.
 • Pedersen, Oddvar (1987). Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) funnet ved Flekkefjord. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 45, p. 119–120.
 • Pedersen, Oddvar (1987). Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) funnet i Lyngdal, Vest-Agder. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 45, p. 121–122.
 • Åsen, Per Arvid & Pedersen, Oddvar (1986). Nye plantefunn til Agderherbariet (KMN) 1982-1985. Årbok (Agder naturmuseum og botaniske hage). ISSN 0333-3124. 1985, p. 21–29.

View all works in Cristin

 • Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (2013). Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0246-4. 490 p.
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Berg, Tore; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (2005). Lid Norsk Flora. Det Norske Samlaget. ISBN 8252160298. 1230 p.

View all works in Cristin

 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid & Hegre, Hanne [Show all 51 contributors for this article] (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pedersen, Oddvar; Borgen, Liv & Nordal, Inger (2019). Rolf Y. Berg – bibliografi . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), p. 30–34.
 • Borgen, Liv; Brochmann, Christian; Haraldsen, Kirsten Borse; Nordal, Inger & Pedersen, Oddvar (2019). Rolf Yngvar Berg 1925–2018 . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), p. 24–30.
 • Nordal, Inger; Borgen, Liv; Haraldsen, Kirsten Borse & Pedersen, Oddvar (2019). Et «dypdykk» i et livslangt forsknings-engasjement: Rolf Y. Berg . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), p. 35–43.
 • Pedersen, Oddvar (2016). Floraglimt fra Færder nasjonalpark.
 • Pedersen, Oddvar (2016). Floraglimt fra Færder nasjonalpark.
 • Pedersen, Oddvar (2016). Sandtimotei - Er ikke sett i Norge på 100 år. [Radio]. NRK/Vestfold.
 • Olsen, Stein Alexander; Kumar, Rituvesh; Glenndal, Svein Gunnar; Hjelmtveit, Solfrid; Prestø, Tommy & Bjorå, Charlotte Sletten [Show all 8 contributors for this article] (2014). MusitBotanikk - karplantedatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 1.2.
 • Pedersen, Oddvar (2013). Hva nå? Florakartlegging i framtida.
 • Pedersen, Oddvar (2012). Konservator Ove Dahl - et 150-årsminne. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 2012(4), p. 225–236.
 • Pedersen, Oddvar (2012). Strandtorn - en truet strandplante.
 • Pedersen, Oddvar (2011). Lista-natur i endring (spesielt relatert til plantelivet).
 • Pedersen, Oddvar (2011). Strandtorn - status og aktivitet i 2011.
 • Wesenberg, Jan; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halvorsen, Rune; Hanssen, Even W.; Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (2011). Finn Wischmann (28.10.1918–08.05.2011). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 69(4), p. 208–216.
 • Pedersen, Oddvar (2010). Litt om plantelivet på Lista.
 • Ebeling, Jarle; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Bjorå, Charlotte Sletten; Hjelmtveit, Solfrid & Pedersen, Oddvar [Show all 7 contributors for this article] (2010). MusNatHist - karplanter versjon 0.0.22.76 (Oracle-database).
 • Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Liv S. & Pedersen, Oddvar (2009). Fargen er purpur - kystlyngheivegetasjon i Norge. Naturen. ISSN 0028-0887. 133(2), p. 86–93.
 • Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik & Pedersen, Oddvar (2009). Sandområder - Miljøforhold og påvirkninger på rødlistearter. Artsdatabanken Faktaark.
 • Pedersen, Oddvar (2007). Et besøk på Vanse prestegård sommeren 1757. Vest-Agder-museet Lista Årbok. ISSN 1890-6621. p. 46–50.
 • Løfall, Bjørn Petter & Pedersen, Oddvar (2005). Karplantefloraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene. Natur i Østfold. ISSN 0800-0352. 24(1-2), p. 9–36.
 • Pedersen, Oddvar & Hanssen, Even W. (2005). Registrering av hvit skogfrue på Agder 28.-29. mai 2005. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 63(3), p. 166–168.
 • Dramstad, Wenche; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy; Engan, Gunnar & Økland, Tonje [Show all 9 contributors for this article] (2005). Hva et kart kan fortelle. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 65, p. 117–123.
 • Pedersen, Oddvar & Haavind, Bjørn (2003). Ut i naturen: Et stykke av EU har strandet på Lista. [TV]. NRK 1.
 • Bratli, Harald; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil & Wesenberg, Jan (2015). Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. ISSN 978-82-7473-241-4.
 • Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald & Svalheim, Ellen [Show all 8 contributors for this article] (2012). Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk. ISSN 978‐82‐17-00979-5. 7(129). Full text in Research Archive
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2009). Skjøtselsplan for Tranevåg, Farsund kommune, Vest-Agder. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfold. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00595-7. 4(183). Full text in Research Archive
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2009). Skjøtselsplan for Slevdalsvann naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfold. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00594-0. 4(182). Full text in Research Archive
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Båtvik, Svein T.; Elven, Reidar; Engan, Gunnar & Pedersen, Oddvar (2009). Navneliste for ville og forvillete karplanter i Norge med navn på latin, bokmål og nynorsk, med noen synonymer, samt systematisk tilhørighet for taksaene. Artsdatabanken.
 • Pedersen, Oddvar & Svalheim, Ellen (2008). Skjøtselsplan for Penneteigene, Farsund kommune. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfold. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00430-1. 3(144). Full text in Research Archive
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove & Halvorsen, Gunnar [Show all 9 contributors for this article] (2008). Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking. Norsk Institutt for Naturforskning. ISSN 978-82-426-1881-8. Full text in Research Archive
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2007). Skjøtselsplan, Marka skyte og øvingsfelt, Farsund kommune, Vest-Agder. Bioforsk. ISSN 978-82-17-00184-3. 2(108). Full text in Research Archive
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2007). Skjøtselsplan, Haugestrand, Farsund kommune, Vest-Agder. Bioforsk Øst Landvik. ISSN 978-82-17-00271-0. 2(113). Full text in Research Archive
 • Fremstad, Eli; Pedersen, Oddvar & Aagaard, Kaare (2005). Innsamlingsstrategi for Vitenskapsmuseets biologiske samlinger. NTNU, Vitenskapsmuseet. ISSN 82-7126-710-8. 2005(3).
 • Moen, Asbjørn; Pedersen, Oddvar & Lyngstad, Anders (2004). Rolf Nordhagens langtidsstudier i Sylan. Oppfølging i 2003. NTNU, Vitenskapsmuseet. ISSN 82-7126-682-9. 2004(2).
 • Pedersen, Oddvar (2003). Bilder fra Sylane og Nedalen. Katalog over bildematerialet fra prof. Rolf Nordhagens undersøkelser i Sylane og Nedalen (1917-23 og 1954). Botanisk Museum, UNM, UiO.
 • Often, Anders; Haugan, Reidar; Røren, Vigdis & Pedersen, Oddvar (1998). Karplantefloraen i Hedmark: sjekkliste, plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen. ISSN 82-7555-087-4.
 • Often, Anders; Haugan, Reidar; Røren, Vigdis & Pedersen, Oddvar (1998). Karplantefloraen i Hedmark: sjekkliste, plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen. ISSN 82-7555-087-4. 1998(6).
 • Kielland-Lund, Johan; Norderhaug, Ann; Pedersen, Oddvar; Sævre, Rune & Åsen, Per Arvid (1993). Håndbok for feltregistrering - viktige vegetasjonstyper i kulturlandskapet, Agder. NINA & Direktoratet for Naturforvaltning. ISSN 82-7072-083-6. 0(0).
 • Pedersen, Oddvar & Hvoslef, Stig (1992). Verneplan IV, Botanisk vurdering av vassdrag i Nordland. Norges vassdrags- og energiverk. ISSN 82-410-0174-6. 1992(30).
 • Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (1990). Forvaltningsplan for truete plantearter i Vest-Agder fylke. Norsk Institutt for Naturforskning. ISSN 82-426-0099-6. 51.
 • Halvorsen, Gunnar & Pedersen, Oddvar (1989). Ferskvannsbiologiske og botaniske undersøkelser i Lundetjørn-området, Sokndal kommune, Rogaland. Økoforsk. ISSN 82-7216-526-0. 1988(19).

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Apr. 12, 2013 10:59 AM