Oddvar Pedersen

Senior Engineer - Geo-Ecology Research Group
Image of Oddvar Pedersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22851742
Room 450, Botanical Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 0562 Oslo
Postal address Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian & Gederaas, Lisbeth (2020). Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence.  ISSN 2688-8319.  1(1) . doi: 10.1002/2688-8319.12006 Full text in Research Archive. Show summary
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre & Gederaas, Lisbeth (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions.  ISSN 1387-3547.  21(10), s 2997- 3012 . doi: 10.1007/s10530-019-02058-x Full text in Research Archive. Show summary
 • Alm, Torbjørn & Pedersen, Oddvar (2017). Hvor godt er karplantefloraen i Norge kartlagt? 3. Nordland. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  75(3), s 141- 175 Full text in Research Archive.
 • Alm, Torbjørn & Pedersen, Oddvar (2015). Hvor godt er karplantefloraen i Norge kartlagt? 2. Troms. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  73(4), s 209- 228
 • Pedersen, Oddvar & Grøstad, Trond (2015). Strandplanter på vandring - Sydkysten invadert 2014. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  73(2), s 73- 85
 • Alm, Torbjørn & Pedersen, Oddvar (2014). Hvor godt er karplantefloraen i Norge kartlagt? 1. Finnmark. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  72(3), s 157- 177
 • Solstad, Heidi; Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Bratli, Harald; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2010). Karplanter Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliophyta, I:  Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-26-6.  Kapittel.  s 155 - 182
 • Edvardsen, Anette; Halvorsen, Rune; Norderhaug, Ann; Pedersen, Oddvar & Rydgren, Knut (2010). Habitat specificity of patches in modern agricultural landscapes. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  25(7), s 1071- 1083 . doi: 10.1007/s10980-010-9481-2 Show summary
 • Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (2009). Fremmede planter i Norge vinterkarse Barbarea vulgaris. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  67(3), s 159- 170
 • Nilsen, Liv S.; Måren, Inger Elisabeth & Pedersen, Oddvar (2009). Fargen er purpur – kystlyngheivegetasjon i Norge. Naturen.  ISSN 0028-0887.  133, s 86- 93
 • Pedersen, Oddvar (2009). Strandplanter på vandring - om nye, langdistansespredte havstrandsplanter, spesielt på Lista. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  67(2), s 75- 94
 • Heegaard, Einar; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2007). Regularity of species richness relationships to patch size and shape. Ecography.  ISSN 0906-7590.  30(4), s 589- 597 . doi: 10.1111/j.0906-7590.2007.04989.x
 • Kurtto, Arto; Fröhner, Sigurd E.; Lampinen, Raino; Båtvik, Jan Ingar Iversen & Pedersen, Oddvar (2007). Atlas Florae Europaeae : distribution of Vascular Plants in Europe : Rosaceae (Alchemilla to Aphanes), In  Atlas Florae Europaea : distribution of Vascular Plants in Europe.  The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fen.  faglig_bok_institusjon. Show summary
 • Bratli, Harald; Økland, Tonje; Økland, Rune Halvorsen; Drarnstad, Wenche E.; Økland, Rune Halvorsen; Elven, Reidar; Engan, Gunnar; Fjellstad, Wendy; Heegaard, Einar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2006). Patterns of variation in vascular plant species richness and composition in SE Norwegian agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment.  ISSN 0167-8809.  114(2-4), s 270- 286 . doi: 10.1016/j.agee.2005.10.022
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Bratli, Harald; Elvebakk, Arve; Engelskjøn, Torstein; Fremstad, Eli; Mjelde, Marit; Moe, Bjørn & Pedersen, Oddvar (2006). Karplanter - Lycophyta, Pterophyta, Coniferophyta, Anthophyta, I: J.A. Kålås; Å. Viken & T. Bakken (red.),  Norsk Rødliste 2006.  Artsdatabanken.  ISBN 8292838007.  Kapittel.  s 155 - 175
 • Økland, Rune Halvorsen; Bratli, H; Dramstad, WE; Edvardsen, Anette; Engan, Gunnar; Fjellstad, Wendy; Heegaard, Einar; Pedersen, Oddvar & Solstad, Heidi (2006). Scale-dependent importance of environment, land use and landscape structure for species richness and composition of SE Norwegian modern agricultural landscapes. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  21, s 969- 987
 • Pedersen, Oddvar (2002). Karplanteherbariene - hva har samlet seg der?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  60(2), s 103- 116
 • Norderhaug, Ann; Ihse, M. & Pedersen, Oddvar (2000). Biotope patterns and abundance of meadow plant species in a Norwegian rural landscape. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  15, s 201- 218
 • Pedersen, Oddvar (1999). Toppstarr og stautstarr likevel ikke i Grimstad. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  57, s 152- 152
 • Pedersen, Oddvar (1995). Lundevågen fuglefredningsområde (Farsund, Vest-Agder) - vurdering av naturvitenskapelige verdier og forvaltning, I: Egil Ingvar Aune & Arild Krovoll (red.),  Univ. Trondheim, Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser.  Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Trondheim.  ISBN 82-7126-882-1.  s 63 - 79
 • Pedersen, Oddvar & Røren, Vigdis (1993). Rødsmelle funnet igjen i Risør. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  51, s 42- 42
 • Eilertsen, Odd; Økland, Rune Halvorsen; Økland, Tonje & Pedersen, Oddvar (1990). Data manipulation and gradient length estimation in DCA ordination. Journal of Vegetation Science (JVS).  ISSN 1100-9233.  1, s 261- 270
 • Pedersen, Oddvar (1990). Grusstarr funnet i Vestfold. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  48, s 136- 136
 • Pedersen, Oddvar & Høiland, Klaus (1989). Økologiske studier av strandtorn (Eryngium maritimum) på Lista, Vest-Agder, I: Simen Bretten & Olaf I. Rønning (red.),  Univ. Trondheim, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser.  Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Trondheim.  ISBN 82-7126-450-8.  s 76 - 87
 • Eilertsen, Odd & Pedersen, Oddvar (1988). Virkning av nedveiing og artsfjerning ved DCA-ordinasjon av vegetasjonsøkologiske datasett, I: S. Bretten & Olaf I. Rønning (red.),  Univ. Trondheim, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser.  Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Trondheim.  ISBN 82-7126-441-9.  s 5 - 18
 • Pedersen, Oddvar (1987). Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) funnet ved Flekkefjord. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  45, s 119- 120
 • Pedersen, Oddvar (1987). Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) funnet i Lyngdal, Vest-Agder. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  45, s 121- 122
 • Åsen, Per Arvid & Pedersen, Oddvar (1986). Nye plantefunn til Agderherbariet (KMN) 1982-1985. Årbok (Agder naturmuseum og botaniske hage).  ISSN 0333-3124.  1985, s 21- 29

View all works in Cristin

 • Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (ed.) (2013). Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0246-4.  490 s.
 • Elven, Reidar; Alm, Torbjørn; Berg, Tore; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (2005). Lid Norsk Flora. Det Norske Samlaget.  ISBN 8252160298.  1230 s.

View all works in Cristin

 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian & Gederaas, Lisbeth (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway. [www ].
 • Borgen, Liv; Brochmann, Christian; Haraldsen, Kirsten Borse; Nordal, Inger & Pedersen, Oddvar (2019). Rolf Yngvar Berg 1925–2018. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(1), s 24- 30
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pedersen, Oddvar; Borgen, Liv & Nordal, Inger (2019). Rolf Y. Berg – bibliografi. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(1), s 30- 34
 • Nordal, Inger; Borgen, Liv; Haraldsen, Kirsten Borse & Pedersen, Oddvar (2019). Et «dypdykk» i et livslangt forsknings-engasjement: Rolf Y. Berg. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(1), s 35- 43
 • Pedersen, Oddvar (2016). Floraglimt fra Færder nasjonalpark.
 • Pedersen, Oddvar (2016). Floraglimt fra Færder nasjonalpark.
 • Pedersen, Oddvar (2016, 04. februar). Sandtimotei - Er ikke sett i Norge på 100 år. [Radio].  NRK/Vestfold.
 • Bratli, Harald; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil & Wesenberg, Jan (2015). Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus. Rapport (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 2015:3. Show summary
 • Olsen, Stein Alexander; Kumar, Rituvesh; Glenndal, Svein Gunnar; Hjelmtveit, Solfrid; Prestø, Tommy; Bjorå, Charlotte Sletten; Pedersen, Oddvar & Alm, Torbjørn (2014). MusitBotanikk - karplantedatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 1.2.
 • Pedersen, Oddvar (2013). Hva nå? Florakartlegging i framtida.
 • Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Jordal, John Bjarne & Pedersen, Oddvar (2012). Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk Rapport. 129. Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Oddvar (2012). Konservator Ove Dahl - et 150-årsminne. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  2012(4), s 225- 236
 • Pedersen, Oddvar (2012). Strandtorn - en truet strandplante.
 • Pedersen, Oddvar (2011). Lista-natur i endring (spesielt relatert til plantelivet).
 • Pedersen, Oddvar (2011). Strandtorn - status og aktivitet i 2011.
 • Wesenberg, Jan; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halvorsen, Rune; Hanssen, Even W.; Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (2011). Finn Wischmann (28.10.1918–08.05.2011). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  69(4), s 208- 216
 • Ebeling, Jarle; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Bjorå, Charlotte Sletten; Hjelmtveit, Solfrid; Pedersen, Oddvar & Prestø, Tommy (2010). MusNatHist - karplanter versjon 0.0.22.76 (Oracle-database). Show summary
 • Pedersen, Oddvar (2010). Litt om plantelivet på Lista.
 • Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Liv S. & Pedersen, Oddvar (2009). Fargen er purpur - kystlyngheivegetasjon i Norge. Naturen.  ISSN 0028-0887.  133(2), s 86- 93
 • Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik & Pedersen, Oddvar (2009). Sandområder - Miljøforhold og påvirkninger på rødlistearter. Artsdatabanken Faktaark.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Båtvik, Svein T.; Elven, Reidar; Engan, Gunnar & Pedersen, Oddvar (2009). Navneliste for ville og forvillete karplanter i Norge med navn på latin, bokmål og nynorsk, med noen synonymer, samt systematisk tilhørighet for taksaene. Show summary
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2009). Skjøtselsplan for Slevdalsvann naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfold. Bioforsk Rapport. 182. Full text in Research Archive. Show summary
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2009). Skjøtselsplan for Tranevåg, Farsund kommune, Vest-Agder. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfold. Bioforsk Rapport. 183. Full text in Research Archive. Show summary
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove; Halvorsen, Gunnar; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil & Ødegaard, Frode (2008). Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking. NINA rapport. 317. Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Oddvar & Svalheim, Ellen (2008). Skjøtselsplan for Penneteigene, Farsund kommune. Skjøtsel av kulturavhengig biomangfold. Bioforsk Rapport. 144. Full text in Research Archive. Show summary
 • Pedersen, Oddvar (2007). Et besøk på Vanse prestegård sommeren 1757. Vest-Agder-museet Lista Årbok.  ISSN 1890-6621.  s 46- 50 Show summary
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2007). Skjøtselsplan, Haugestrand, Farsund kommune, Vest-Agder. Bioforsk Rapport. 113. Full text in Research Archive. Show summary
 • Svalheim, Ellen & Pedersen, Oddvar (2007). Skjøtselsplan, Marka skyte og øvingsfelt, Farsund kommune, Vest-Agder. Bioforsk Rapport. 108. Full text in Research Archive. Show summary
 • Dramstad, Wenche; Økland, Rune Halvorsen; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy; Engan, Gunnar; Økland, Tonje; Pedersen, Oddvar; Solstad, Heidi & Heegaard, Einar (2005). Hva et kart kan fortelle. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  65, s 117- 123
 • Fremstad, Eli; Pedersen, Oddvar & Aagaard, Kaare (2005). Innsamlingsstrategi for Vitenskapsmuseets biologiske samlinger. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat. 3.
 • Pedersen, Oddvar & Hanssen, Even W. (2005). Registrering av hvit skogfrue på Agder 28.-29. mai 2005. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  63(3), s 166- 168
 • Løfall, Bjørn Petter & Pedersen, Oddvar (2005). Karplantefloraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene. Natur i Østfold.  ISSN 0800-0352.  24(1-2), s 9- 36
 • Moen, Asbjørn; Pedersen, Oddvar & Lyngstad, Anders (2004). Rolf Nordhagens langtidsstudier i Sylan. Oppfølging i 2003. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat. 2.
 • Pedersen, Oddvar (red.) (2003). Bilder fra Sylane og Nedalen. Katalog over bildematerialet fra prof. Rolf Nordhagens undersøkelser i Sylane og Nedalen (1917-23 og 1954).
 • Pedersen, Oddvar & Haavind, Bjørn (2003, 06. mai). Ut i naturen: Et stykke av EU har strandet på Lista. [TV].  NRK 1. Show summary
 • Often, Anders; Haugan, Reidar; Røren, Vigdis & Pedersen, Oddvar (1998). Karplantefloraen i Hedmark: sjekkliste, plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa.
 • Often, Anders; Haugan, Reidar; Røren, Vigdis & Pedersen, Oddvar (1998). Karplantefloraen i Hedmark: sjekkliste, plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa. Rapport. 6.
 • Kielland-Lund, Johan; Norderhaug, Ann; Pedersen, Oddvar; Sævre, Rune & Åsen, Per Arvid (1993). Håndbok for feltregistrering - viktige vegetasjonstyper i kulturlandskapet, Agder. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. 0.
 • Pedersen, Oddvar & Hvoslef, Stig (1992). Verneplan IV, Botanisk vurdering av vassdrag i Nordland. Publikasjon (Norges vassdrags- og energiverk). 30. Show summary
 • Høiland, Klaus & Pedersen, Oddvar (1990). Forvaltningsplan for truete plantearter i Vest-Agder fylke.
 • Halvorsen, Gunnar & Pedersen, Oddvar (1989). Ferskvannsbiologiske og botaniske undersøkelser i Lundetjørn-området, Sokndal kommune, Rogaland. Økoforsk utredning. 19.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Apr. 12, 2013 10:59 AM