larerik

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune & Erikstad, Lars (2018). Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy.  ISSN 0264-8377.  75, s 557- 569 . doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.022 Full text in Research Archive.
 • Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne & Markussen, J.A. (2017). Protected Geosites in an Urban Area of Norway, Inventories, Values, and Management. Geoheritage.  ISSN 1867-2477.  10(2), s 219- 229 . doi: 10.1007/s12371-017-0223-6 Full text in Research Archive. Show summary
 • Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre & Halvorsen, Rune (2016). Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo.  ISSN 1377-2368.  (3-2015) Full text in Research Archive.
 • Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre & Halvorsen, Rune (2015). Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo.  ISSN 1377-2368.  (3)
 • Erikstad, Lars & Lindblom, Inge (2014). Landskap, en arena for tverrfaglige utredninger, I: Fredrik Holth & Nikolai Kristoffersen Winge (red.),  Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  Kapittel 8.  s 208 - 226
 • Erikstad, Lars (2013). Geoheritage and geodiversity management – the questions for tomorrow. Proceedings Geological Association.  ISSN 0016-7878.  124(4), s 713- 719 . doi: 10.1016/j.pgeola.2012.07.003
 • Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine & Halvorsen, Rune (2013). Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy.  ISSN 0149-0419.  36(1), s 2- 21 . doi: 10.1080/01490419.2012.747454
 • Hagen, Dagmar & Erikstad, Lars (2013). Arealbrukens betydning for miljøprofil i småkraftbransjen, med vekt på vei og rørgate. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  73(4), s 297- 308
 • Salberg, Arnt Børre; Erikstad, Lars & Zortea, Maciel (2013). Fusion of satellite and aerial images for identification and modeling of nature types. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8892 . doi: 10.1117/12.2029003 Show summary
 • Helland, Ingeborg Palm; Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar; Jonsson, Bror & Thorstad, Eva Bonsak (2011). Effekter av små kraftverk på fisk. Vann.  ISSN 0042-2592.  (2), s 127- 142
 • Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Schartau, Ann Kristin; Barton, David Nicholas; Fangel, Kirstin; Erikstad, Lars & Dervo, Børre Kind (2011). Local floodplain management in Norway under climate change: flood risk reduction and biodiversity conservation, In Ilan Kelman (ed.),  Municipalities Addressing Climate Change. A Case Study of Norway.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-61324-716-7.  Chapter 9.  s 113 - 132
 • Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Walseng, Bjørn; Hanssen, Oddvar & Erikstad, Lars (2011). Managing biodiversity of floodplains in relation to climate change. International Journal of Climate Change Strategies and Management.  ISSN 1756-8692.  3(4), s 402- 415 . doi: 10.1108/17568691111175687 Show summary
 • Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd E.; Erikstad, Lars & Eilertsen, Odd (2010). Vegetation composition, gradients and environment relationships of birch forest in six monitoring reference areas in Norway. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  34, s 1- 223
 • Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2009). Spatial predictive distribution modelling of the kelp species Laminaria hyperborea. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  66(10), s 2106- 2115 . doi: 10.1093/icesjms/fsp195
 • Soldal, E.; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Isæus, Martin (2009). Predictive probability modelling of marine habitats – a case study from the West coast of Norway, In Erlend Moksness; Einar Dahl & Josianne Støttrup (ed.),  Integrated Coastal Zone Management.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-3950-2.  Chapter 5.  s 57 - 65
 • Thorsnes, Terje; Erikstad, Lars; Dolan, Margaret F.J. & Bellec, Valérie K. (2009). Submarine landscapes along the Lofoten-Vesteralen-Senja margin, northern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-196X.  89(1-2), s 5- 16
 • Soldal, Ellen; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Longva, Oddvar & Isæus, Martin (2009). Predictive probability modelling of marine habitats - a case study from the West coast of Norway, In Erlend Moksness; Einar Dahl & Josianne Støttrup (ed.),  Integrated Coastal Zone Management.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-3950-2.  Chapter 5.  s 57 - 65
 • Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt; Røstad, Ole Wiggo; Sloreid, Svein Erik & Erikstad, Lars (2009). Fossekallbiotop = små kraftverk ressurs?. Vann.  ISSN 0042-2592.  44(2), s 195- 202
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2008). Step-less models for regional environmental variation in Norway. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  35, s 1906- 1922 . doi: 10.1111/j.1365-2699.2008.01941.x
 • Bekkby, T; Rinde, E; Erikstad, L; Bakkestuen, Vegar; Longva, O; Christensen, O; Isaeus, M & Isachsen, PE (2008). Spatial probability modelling of eelgrass (Zostera marina) distribution on the west coast of Norway. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  65, s 1093- 1101 . doi: 10.1093/icesjms/fsn095
 • Erikstad, Lars; Lindblom, Inge; Jerpåsen, Gro; Hanssen, Martin A.; Bekkeby, Trine; Stabbetorp, Odd & Bakkestuen, Vegar (2008). Environmental value assessment in a multidisciplinary EIA setting. Environmental impact assessment review.  ISSN 0195-9255.  28, s 131- 143 . doi: 10.1016/j.eiar.2007.03.005
 • Erikstad, Lars; Lindblom, Inge; Jerpåsen, Gro; Hanssen, Martin A.; Bekkby, Trine; Stabbetorp, Odd Egil & Bakkestuen, Vegar (2008). Environmental value assessment in a multidisciplinary EIA setting. Environmental impact assessment review.  ISSN 0195-9255.  28, s 131- 142

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning & Tveiten, Lise Ann (2019). Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats.
 • Erikstad, Lars & Hagen, Dagmar (2019). How to leave 100 years of mining history? Svea, Svalbard..
 • Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge & Aarrestad, Per Arild (2019). Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. NINA rapport. 1652. Show summary
 • Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan Sara & Kermit, Martin Andreas (2018). Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA rapport. 1545. Show summary
 • Erikstad, Lars (2018). Book Review : Reynard, E., Brilha, J., 2018. Geoheritage. Asessment, Protection,and Management. Elsevier, 482pp. £118,-. ISBN 9780128095317.. Proceedings of the Geologists’ Association. . doi: 10.1016/j.pgeola.2018.11.002
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Flyen, Anne Cathrine; Hanssen, Sveinn Are; Moe, Børge; Olsen, Siri Lie & Veiberg, Vebjørn (2018). Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø. NINA rapport. 1578. Show summary
 • Andersen, Oddgeir; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2017). Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA rapport. 1404. Show summary
 • Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2017). Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse. NINA Kortrapport. 51. Show summary
 • Dervo, Børre Kind; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan & Nygård, Magnus (2017). NiN i ferskvann. Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriften. NINA Kortrapport. 68. Show summary
 • Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2017). Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.. NINA rapport. 1346. Show summary
 • Erikstad, Lars & Kaur, Manjot (2017). Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto. NINA rapport. 62. Show summary
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. NINA rapport. 1110. Show summary
 • Blumentrath, Stefan; Nowell, Megan Sara; Salberg, Arnt Børre; Kermit, Martin Andreas; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Bernhardt, J (2016). Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA Kortrapport. 6. Show summary
 • Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars & Myklebost, Heidi Elin (2016). Natur i Norge (NiN 2.0) en innføring i teori system og kartlegging. Del 2 - Natursystemer.
 • Erikstad, Lars (2016). Geodiversity - A strategic concept in geological outreach.
 • Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Aarrestad, Per Arild & Myklebost, Heidi Elin (2016). Natur i Norge (NiN 2.0)en innføring i teori, system og kartlegging. Del 3 - Natursystemer og landskap.
 • Erikstad, Lars & Nakrem, Hans Arne (2016). Innspill til forvaltningsplan for Steinvika og Langesundstangen naturreservater i Telemark - Geologi. NINA rapport. 1281. Show summary
 • Kermit, Martin Andreas; Salberg, Arnt Børre; Erikstad, Lars & Blumentrath, Stefan (2016). Estimating dates for melted snow cover using multitemporal Landsat and Sentinel images.
 • Myklebost, Heidi Elin; Aarrestad, Per Arild; Erikstad, Lars & Bratli, Harald (2016). Natur i Norge (NiN 2.0), en innføring i teori, system og kartlegging. Del 4 - Kartlegging.
 • Borch, Håkon & Erikstad, Lars (2015). Hvordan bruke vannmiljøtiltak i raviner. To eksempler fra Nittedal. NIBIO Rapport. 31. Show summary
 • Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Fangel, Kirstin; Erikstad, Lars; Strand, Olav & Blumentrath, Stefan (2015). Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet. NINA rapport. 1191. Show summary
 • Erikstad, Lars (2015). Geologisk vernearbeid: viktig - men vanskelig?, I: Bredo Berntsen & Sigmund Hågvar (red.),  Norske miljøkamper. Hundre års historie og dagens frontlinjer..  Privat utgivelse.  ISBN 978-82-303-3131-6.  Kapitel.  s 82 - 85
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2015). Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014. NINA rapport. 1152. Show summary
 • Jerpåsen, Gro B.; Erikstad, Lars; Melby, Morten & Nesbakken, Anneli (2015). ANALYSE AV EKSISTERENDE VERKTØY FOR KARTLEGGING OG/ELLER ANALYSE AV LANDSKAP. NIKU Oppdragsrapport. 14/2015. Show summary
 • Nakrem, Hans Arne; Erikstad, Lars & Markussen, Jon A. (2015). Protection of geological sites in an urban area of Norway – results and future issues..
 • Erikstad, Lars (2014). Murray Gray, Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature, second edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2013; 508 pp.: 9780470742143, £90 (hbk), 9780470742150, £37.50 (pbk). (Review). Progress in physical geography.  ISSN 0309-1333.  38(4), s 512- 514 . doi: 10.1177/0309133314536112
 • Erikstad, Lars; Bekkby, Trine; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2014). Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper. Vann.  ISSN 0042-2592.  3, s 352- 355
 • Erikstad, Lars; Hoel, Ole A.; Nakrem, Hans Arne & Markussen, Jon A. (2014). Forvaltningsplan for geologiske verneområder i Oslo, Akershus og deler av Buskerud. Rapport (Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 5/2013. Show summary
 • Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne & Markussen, Jon A. (2014). Management plan for protected geosites in the counties Oslo and Akershus, Norway. ProGEO News.  1-2014, s 1- 4
 • Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin & Veiberg, Vebjørn (2014). Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. NINA rapport. 1045. Show summary
 • Salberg, Arnt Børre; Zortea, Maciel; Erikstad, Lars & Blumentrath, Stefan (2014). Object-based multi-sensor data fusion of satellite and aerial images for modeling mountain nature.
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2013). Invasive alien species in road verges distribution modelling as a tool for early detection. Show summary
 • Carcavilla, Luis; Diaz-Martinez, Enrique; Erikstad, Lars & Garcia-Cortez, Angel (2013). Valoración del patrimonio geológico en Europa. Boletim paranaense de geociências.  ISSN 0067-964X.  70, s 28- 40 Show summary
 • Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2013). Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. NINA rapport. 1006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Erikstad, Lars; Hoel, Ole Andreas; Nakrem, Hans Arne & Markussen, Jon A. (2013). Forvaltningsplan for geologiske verneområder i Buskerud, Oslo og Akershus med tilleggsvurderinger. FMOA, Miljøvernavdelingen, rapport 5-2013.
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2012). Videreføring av prediksjonsmodellering av invaderende fremmede arter. Utredning for DN. 6.
 • Erikstad, Lars & Hagen, Dagmar (2012). Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. NINA rapport. 802. Show summary
 • Framstad, Erik; Blumentrath, Stefan; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2012). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer. NINA rapport. 888. Show summary
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars & Moe, Børge (2012). Leiteboring etter gull ved St. Jonsfjorden, Svalbard. Konsekvensutredning for landskap/villmark, vegetasjon og planteliv og dyreliv. NINA rapport. 826. Show summary
 • Salberg, Arnt Børre; Erikstad, Lars & Zortea, Maciel (2012). Satellittbasert kartlegging av Naturtyper i Norge: Prosjektrapport. NR-notat. SAMBA/56/12.
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2011). Utbredelsesmodellering av fremmede invaderende karplanter langs veg.
 • Erikstad, Lars; Strand, Geir Harald; Bentzen, Frode & Salberg, Arnt-Børre (2011). Arealrepresentativ overvåking basert på fjernanalyse. Flyfototolkning i fjell og myrnatur. NINA rapport. 743. Show summary
 • Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Hagen, Dagmar & Erikstad, Lars (2011). Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler. NINA rapport. 696. Full text in Research Archive. Show summary
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Moe, Børge & Eide, Nina Elisabeth (2011). Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund. NINA rapport. 675. Show summary
 • Nakrem, Hans Arne; Erikstad, Lars & Hurum, Jørn Harald (2011). Geotourism in the Arctic – Svalbard as an example.
 • Nakrem, Hans Arne; Erikstad, Lars & Hurum, Jørn Harald (2011). Paleontological experiences and challenges in the Arctic. Geoconservation for the Future.
 • Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik; Erikstad, Lars; Evju, Marianne; Fjellberg, Arne; Gjershaug, Jan Ove & Often, Anders (2011). Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark. NINA rapport. 809. Show summary
 • Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2010). Modelling kelp forest distribution in Norway.
 • Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil & Halvorsen, Gunnar (2010). Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune. NINA rapport. 630. Show summary
 • Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil & Often, Anders (2010). Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner. NINA rapport. 552. Full text in Research Archive. Show summary
 • Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav & Sloreid, Svein Erik (2010). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. NINA rapport. 535. Full text in Research Archive. Show summary
 • Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Erikstad, Lars; Coulson, Steve & Andersen, Roy (2010). Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler. NINA rapport. 521. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2009). Klimaendringer og Norges vegetasjon. Hvordan påvirkes vegetasjonsmodeller av ulike klimascenarier?. NINA rapport. 524. Full text in Research Archive. Show summary
 • Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Hanssen, Frank; Stabbetorp, Odd Egil; Evju, Marianne & Aarrestad, Per Arild (2009). Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart. NINA rapport. 448. Full text in Research Archive. Show summary
 • Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne & Bakkestuen, Vegar (2009). Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland. Forprosjekt naturmiljø. NINA rapport. 506. Full text in Research Archive. Show summary
 • Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Gaarder, Geir; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje & Ødegaard, Frode (2009). Inndeling på landskapsdel-nivå.
 • Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn; Thorsnes, Terje; Andersen, Reidar; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Gaarder, Geir; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari & Ødegaard, Frode (2009). Landformvariasjon (terrengformvariasjon og landformer).
 • Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Thorsnes, Terje; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari & Ødegaard, Frode (2009). Inndeling på landskapsnivå.
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje & Ødegaard, Frode (2009). Naturtyper i Norge - Teoretisk grunnlag, prinsipper for inndeling og definisjoner. Naturtyper i Norge versjon 1.0 Artikkel 1.
 • Ødegaard, Frode; Halvorsen, Rune; Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Andersen, Tom; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari & Thorsnes, Terje (2009). Beskrivelsessystem for livsmedium-hovedtyper.
 • Ødegaard, Frode; Halvorsen, Rune; Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Andersen, Tom; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari & Thorsnes, Terje (2009). Inndeling i livsmedium-hovedtyper. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. versjon 02.
 • Erikstad, Lars (2009). Utvidelse av Skyggestein grustak på Geiteryggen, Skien kommune. Konsekvensutredning for kvartærgeologiske naturverdier. NINA rapport. 515. Full text in Research Archive. Show summary
 • Sverdrup-Thygeson, Anne; Erikstad, Lars & Stabbetorp, Odd Egil (2009). Bidrag til landskapsplan for Oslo kommunes skoger i Østmarka og Nordmarka. NINA rapport. 484. Full text in Research Archive. Show summary
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje & Ødegaard, Frode (2008). Naturtyper i Norge - teoretisk grunnlag, prinsipper for inndeling og definisjoner. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 2.
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje & Ødegaard, Frode (2008). Tilstandsvariasjon (tilstandsøkokliner og objektinnhold). Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 9.
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje; Ødegaard, Frode; Mjelde, Marit & Norderhaug, Kjell Magnus (2008). Inndeling av økosystem-hovedtyper i grunntyper (bunn- og marktyper). Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 5.
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje; Ødegaard, Frode; Mjelde, Marit & Norderhaug, Kjell Magnus (2008). Inndeling i økosystemet - hovedtyper. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 3.
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H.; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje; Ødegaard, Frode & Norderhaug, Kjell Magnus (2008). Lokale basisøkokliner. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 4.
 • Halvorsen, Rune; Andersen, Tom; Blom, Hans H; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn; Mortensen, Pål Buhl; Norderhaug, Ann; Nygaard, Kari; Thorsnes, Terje & Ødegaard, Frode (2008). Naturtyper i Norge - et nytt redskap for å beskrive variasjonen i naturen. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 1.
 • Halvorsen, Rune; Elvebakk, Arve; Elven, Reidar; Erikstad, Lars; Gaarder, Geir; Moen, Asbjørn & Mortensen, Pål Buhl (2008). Regional variasjon og bioklimatiske inndelinger. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument. 8.
 • Tømmervik, Hans; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2008). Forsøk med forsterkning og revegetering av kjøretraséer i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt. NINA rapport. 341. Full text in Research Archive. Show summary
 • Erikstad, Lars; Andersen, Oddgeir; Halvorsen, Gunnar; Reitan, Ole; Risan, Thomas & Stabbetorp, Odd Egil (2008). Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. NINA rapport. 357. Full text in Research Archive. Show summary
 • Hagen, Dagmar; Bangjord, Georg; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, Lars & Eide, Nina Elisabeth (2008). Framtidig bruk av Isfjord Radio, Kapp Linné, Svalbard. Konsekvensutredning for tema vegetasjon og landskap, dyreliv og geologiske forekomster. NINA rapport. 372. Full text in Research Archive. Show summary
 • Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars & Landa, Arild Magne (2008). Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard. NINA rapport. 316. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, P.A.; Erikstad, L & Økland, Rune Halvorsen (2007). Arameterization of major regional environmental gradients is important for a holistic monitoring of biodiversity.
 • Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne; Dahlgren, Sven; Markussen, Jon & Smith-Meyer, Sylvia (2007). ProGEO Norge.
 • Erikstad, Lars; Nakrem, Hans Arne; Dahlgren, Sven; Markussen, Jon & Smith-Meyer, Sylvia (2007). ProGEO Norge. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 2- 2

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 9:17 AM - Last modified Oct. 25, 2013 10:21 AM

Projects

No ongoing projects