Webpages tagged with «støtte»

Image may contain: Glasses, Clothing, Face, Smile, Glasses.
Published Oct. 16, 2020 7:33 AM

Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo skal bygge Klimahuset som skal stå ferdig februar 2020. Målet er å engasjere besøkende til endring i bærekraftig retning.