Virveldyrenes utvikling – hva fossilene forteller

Ungdomsskolen: Hvem er hvem blant virveldyrene, hva fossilene forteller.

De aller fleste dyr vi tenker på når vi hører ordet «dyr» er virveldyr. Det er den gruppen vi selv tilhører. Takket være at virveldyr har skjelett som lett fossiliserer kjenner vi deres historie helt tilbake til små, markliknende dyr i kambrium. Opplegget tar for seg hvordan utviklingen av virveldyr har foregått, og legger særlig vekt på samspillet mellom miljø, levemåter og anatomi. Vi kommer også inn på virveldyrenes systematiske inndeling og slektskap.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det forutsettes at klassen kjenner hvordan evolusjon foregår og det er en fordel om de kjenner begreper som ryggrad, gjeller, lunger og kjever.

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i utstillingen "Livets tre" i Zoologisk museum (Robert Colletts hus). Kun før museets åpningstid (09.30-11.00).

Oppmøte

Inngangen til de zoologiske og geologiske utstillinger, ved museumsbutikken. 

Varighet

90 min.

 

Emneord: Paleontologi, Geologi, Zoologi, Ungdomsskole
Publisert 6. juni 2014 16:14 - Sist endret 8. apr. 2022 15:08