Truede dyr

Ungdomsskolen: På ganske kort tid, bare i løpet av de siste tiårene, har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for en rekke dyr, både i Norge og i verden for øvrig. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

dronebilde av blåhval som svømmer i sjø

Blåhvalen - stor, men truet. Foto: Ramey Logan/Wikimedia Commons

Dette lærer elevene

  • Hva betyr det at en dyreart er truet?
  • Hvilke dyrearter er truet i Norge og i verden?
  • Hva er det som gjør at noen arter blir truet og andre ikke?

Opplegget «Truede dyr» tar for seg en del kjente, truede arter og ser på hvorfor akkurat disse artene er truet. Vi ser på forskjellen mellom å være lokalt og globalt truet, hva forskere legger til grunn for å si at en art er truet og hva man kan gjøre for å beskytte truede arter. Vi ser også på hvilke faktorer som utbredelse, reproduksjonsrate, habitatkrav og forhold til menneske som utgjør forskjellen på dyr som står i fare for å dø ut og dyr som ikke gjør det.

Både norske dyr og dyr fra andre deler av verden blir brukt som eksempler.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt og kjenner begreper som:

  • Sjelden - truet
  • Rovdyr - byttedyr
  • Spesialist - generalist (for u.skoletrinnet)

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Norske sal og Dyregeografisk sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Ungdomsskole
Publisert 7. jan. 2015 13:26 - Sist endret 8. apr. 2022 15:06