Tilpasninger

Ungdomsskolen: Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning og adferd på den ene side og miljøet de lever i på den andre. Tilpasningen til miljøet, både de levende og ikke-levende delene, er en løpende prosess fordi verden er i ustanselig endring. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.

lundefugl som strekker på vingene

Hvorfor har lundefuglen så korte vinger? Foto: Boaworm/Wikimedia commons

Dette lærer elevene

Hvorfor er torsken brun mens silda er blank? Hvorfor har lundefuglen så korte vinger mens måkene har lange? Hvorfor får beveren noen få unger i året når andre gnagere kan få mer enn hundre? Dyr er tilpasset det livet de lever, og tilpasningene de har setter grenser for hvordan og hvor de kan trives. Undervisningsopplegget ser på noen typiske tilpasninger hos våre vanlige dyrearter, og litt på mekanismen bak og gjør at arter blir slik de er.

Beskrivelse av opplegget

Tilpasninger foregår som en omvisning. Det er ikke noe for- og etterarbeide knyttet til opplegget.

Museumslærer

Omvisingen foregår med museumslærer i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Ungdomsskole
Publisert 3. juni 2014 15:09 - Sist endret 3. mai 2022 13:29