Tilpasninger og evolusjon

For videregående skole, kan også tilpasses andre klassetrinn etter ønske. Hvorfor er denne dyrearten akkurat slik?

lundefugl strekker på vingene

Hvorfor har lundefuglen så korte vinger? Foto: Boaworm/Wikimedia commons

Hvorfor har lundefuglen utviklet så korte vinger? Foto: Boaworm/Wikimedia commons

 Dette lærer elevene

Hvorfor er torsken brun mens silda er blank? Hvorfor har lundefuglen så korte vinger mens måkene har lange? Hvilke mekanisme ligger bak at dyr har de tilpasningene de har? Omvisningen tar for seg evolusjonen bak dyr økofysiologi og ser på hvordan konkurranse, seleksjon, overlevelse og reproduksjon former dyreartene gjennom evolusjon, og hvordan tilpasninger til en type liv kan gjøre det vanskelig eller lett å tilpasse seg nye nisjer, slik som et liv i byen.

Beskrivelse av opplegget

"Tilpasninger og evolusjon" foregår som en omvisning. Det er ikke noe for- og etterarbeide knyttet til opplegget, men det er forventet at elevene kjenner begrepet evolusjon og mekanismen bak.

Museumslærer

Omvisningen forgår med museumslærer går i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Videregående
Publisert 3. juni 2014 13:14 - Sist endret 8. apr. 2022 15:32