Økologi

Ungdomsskolen: Økologi handler om samspillet i naturen, både mellom de levende delene samt mellom de levende delene og de ikke-levende delene. I dette opplegget ser vi på noen av de viktige prinsippene i økologien belyst gjennom en rekke eksempler fra norsk natur.

Bildet kan inneholde: fugl, nebb, organisme, fjær, sangfugl.

Foto: Bjørn Aksel Bjerke

Foto: Bjørn Aksel Bjerke
Blåstrupen – en fargerik del av fjellets økosystem. Foto: Bjørn Aksel Bjerke, NHM

Dette lærer elevene

  • Hva er økologi?
  • Hvilke økologiske faktorer påvirker et dyr og planter?
  • Hva er det som gjør at noen arter blir truet og andre ikke?

Alle levende organismer må kunne tre ting: Skaffe næring, unngå å bli næring selv og forplante seg. Opplegget «Økologi» tar bl.a. for seg hvordan disse tre faktorene påvirker livene til dyr og planter, og hvordan livene deres påvirker hverandre gjennom predasjon, parasittisme og symbiose. Vi ser på den grunnleggende forskjellen mellom produsenter på den ene siden og forbrukere/nedbrytere på den andre. Stoffenes kretsløp gjennom biosfæren blir også berørt.

I første rekke blir dyr brukt som eksempel, både norske dyr og dyr fra andre deler av verden etter ønske.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt og kjenner begreper som:

  • Tilpasning
  • Økologisk nisje
  • Spesialist og generalist
  • Levende og ikke-levende faktorer

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Norske sal og evt. Dyregeografisk sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Økologi, Zoologi, Ungdomsskole
Publisert 7. jan. 2015 14:00 - Sist endret 8. apr. 2022 14:38