Norske dyr

3.-5. kl.: I dette opplegget tar vi turen gjennom Norske sal, der mange av våre mest kjente dyr er utstilt i naturtro levemiljøer. Hovedvekten legges på virveldyrene -fugler og pattedyr. Turen begynner gjerne nederst i utstillingen med et typisk marint miljø, før vi beveger oss opp til fjæra, våtmark, kulturlandskap og skog. Til slutt når vi den øverste del av salen, der utstillingen avslutter med et utvalg karakteristiske fjelldyr. Underveis betrakter vi ulike eksempler på tilpasninger til ulike miljø og levevis, men ser også på slektskap og hvem som er hvem blant norske dyr.    

utstoppede dyr i utstilling
Fra Norske sal – bjørn og lavskrike om våren. Per Aas, NHM

Dette lærer elevene

Elevene får her et mer konkret forhold til dyrene enn gjennom å se dem på bilder og film. Det autentiske med alle de utstoppede, ekte dyrene, fascinerer ikke minst den aktuelle aldersgruppen.  Elevene lærer gjennom denne turen i Norske sal sentrale arter i de ulike naturtypene vi tar for oss. Samtidig vil de bli bevisstgjort hvordan både levende og ikke-levende forhold i miljøet er med på å skape de ulike tilpasningene forskjellige dyr har. Kort sagt – elevene blir kjent med dyrene og hva de gjør.

Beskrivelse av opplegget

Forarbeid: Utbyttet av et museumsbesøk blir alltid bedre hvis elevene er faglig forberedt og kjenner stoffet noe. Det er derfor fordelaktig hvis klassen har jobbet med et tema knyttet til  norske dyr, for eksempel gjennom et prosjektarbeid.

Museumsbesøket: Under museumsbesøket tar museumlæreren klassen gjennom Norske sal. Ved egnede monter i de ulike natursonene, hav, fjære, kulturmark, skog og fjell gjør vi små stopp for å se på dyrene og deres livsmiljø. Vi legger vekt på å ha en dialogorientert undervisning om det vi ser, og form og tema vil i noen grad styres av elevenes førkunnskaper og spørsmål.  Museumslæreren vil gjerne ha med seg relevante objekter som skinn og bein med tilknytning til dyrene i montrene.

Etterarbeid: For best mulig faglig utbytte anbefales også at klassen gjør et etterarbeid med oppsummering av hva elevene har lært av både forarbeidet og museumsbesøket.

Museumslærer

Gjennomføres med museumslærer i Zoologisk museum (Colletts hus). Kan også gjennomføres i uten museumslærer – se bakgrunnsinformasjon på nettadressen under.

Varighet

90 min.

Undervisningsmateriell

Bakgrunnsinformasjon: Rundtur i Norske sal (pdf)

Emneord: Zoologi, Økologi, Barneskole
Publisert 2. juni 2014 15:29 - Sist endret 21. apr. 2022 09:04