Næringskjeder

5.-7. kl.: «Næringskjeder» er et sentralt begrep i økologien og et godt utgangspunkt for i grove trekk å forstå hvordan naturen fungerer. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på spørsmål som hva er økosystemer og næringskjeder, hvem spiser hvem, og hvor blir det egentlig av maten?

Bildet kan inneholde: leddyr, insekt, bille, organisme, terrestrisk plante.

Løpebille jakter på metemark. Foto: Soebe/Wikimedia Commons

Dette lærer elevene

  • Hva er forskjellen på kjøtt- og planteetere?
  • Hvor kommer maten til dyrene fra?
  • Hvem spiser hvem?

I motsetning til planter kan ikke dyr lage maten sin selv. De må spise, og de fleste av dem blir spist av andre dyr. I opplegget «Næringskjeder» ser vi både på den grunnleggende forskjellen mellom planter (primærprodusenter) og dyr (sekundærprodusenter), og gjør noen betraktninger omkring spørsmål som hva slags tilpasninger de forskjellige dyrene må ha for å fungere på sin plass i næringskjeden.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt og kjenner begreper som:

  • Planteetere
  • Rovdyr
  • Nedbryter
  • Økosystem

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Barneskole
Publisert 11. juni 2014 18:22 - Sist endret 8. apr. 2022 15:39