Menneskets utvikling

Videregående skole: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Dette er spørsmål som har fascinert oss mennesker i uminnelige tider. I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på historien om oss selv, fra vi kom ned fra trærne og til i dag.

rekonstruerte hodeskaller av menneskeslektninger

Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum

Dette lærer elevene

Hva slags dyr er mennesket? Hvordan ble vi slik? Hva er evolusjon, og hvordan virker den på oss? Menneskets utvikling er et dialogbasert undervisningsopplegg der elevene blir kjent med våre forfedre gjennom reproduksjoner av kjente funn og ved å lære seg å se sin egen kropp i et evolusjonært perspektiv. Opplegget tar særlig for seg sammenhengen mellom menneske som et slettedyr og utviklingen av tobeint gange, kosthold, seksualitet og intelligens.

Beskrivelse av opplegget

Omvisningen foregår med museumslærer. Det anbefales at klassen på forhånd gjennomgår begrepet evolusjon og at de kjenner til det vitenskapelige navnet på menneske (Homo sapiens).

Oppmøte

Inngang utstillinger, butikk.

Kl. 9:30-11:00, varighet 90 minutter.

Emneord: Paleontologi, Paleo-antropologi, Videregående, Geologi
Publisert 3. juni 2014 12:38 - Sist endret 8. apr. 2022 15:10