Opplegg i zoologi

 • Hvordan evolusjon former dyrene
  Tilpasninger

  Hvorfor er dyr som de er?

  • type:structured-article
  • tag:Ungdomsskole
 • Brunbjørn ved siden av hiet
  Dyra i Norge

  Hvilke dyr bor i skogen, og hvorfor?

  • type:structured-article
  • tag:Barneskole
 • Utstoppede dyr fra Asia i utstilling
  Biologisk mangfold (zoologi)

  Hva er egentlig mangfold? Hvorfor bor det mange dyrearter noen steder og få dyrearter andre steder?

  • type:structured-article
  • tag:Ungdomsskole
  • tag:Videregående
 • Kråkefugl blant vissent løvverk på skogbunn
  Fugler i bynære områder

  Et flygende mangfold av lyd og farger i Botanisk hage.

  • type:structured-article
  • tag:4.–7. trinn
  • tag:Ungdomsskole
  • tag:Videregående
 • Bildet kan inneholde: vann, fugl, nebb, væske, sandpiper.
  Evolusjon og tilpasninger

  Hvorfor er dyrene som de er? For å kunne svare på dette spørsmålet må vi både se på de tilpasningene arten har måttet gjøre for å leve i det miljøet som råder nå, og betrakte den evolusjonære historien som ligger bak. I dette undervisningsopplegget ser vi altså både på hvordan dyr er tilpasset dagens leveforhold, økofysiologiske- og noe evolusjonære forhold.

  • type:structured-article
  • tag:Videregående skole
 • Bildet kan inneholde: fugl, nebb, fjær, sangfugl, sittende fugl.
  Økologi

  Økologi handler om samspillet i naturen, både mellom de levende delene samt mellom de levende delene og de ikke-levende delene. I dette opplegget ser vi på noen av de viktige prinsippene i økologien belyst gjennom en rekke eksempler fra norsk natur.

  • type:structured-article
  • tag:Ungdomsskolen
 • dronebilde av blåhval som svømmer i sjø
  Truede dyr

  På ganske kort tid, bare i løpet av de siste tiårene, har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for en rekke dyr, både i Norge og i verden for øvrig. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

  • type:structured-article
  • tag:Ungdomsskolen
 • Bildet kan inneholde: vann, virveldyr, under vann, azure, slutt.
  Enkle sammenhenger mellom dyrenes bygning, levevis og miljø

  Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning, levevis og miljøet de lever i. De tilpasningene vi ser hos dyr som lever i dag når det for eksempel gjelder form, farge og adferd er resultatet av en lang forhistorie. Denne forhistorien er preget både av hvilke forløpere dyrene har og hvordan naturforholdene har endret seg gjennom Jordas historie. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.

  • type:structured-article
  • tag:For 3.-5. trinn
 • fjellrev i steinur
  Truede dyrearter

  Bare i løpet av de siste tiårene har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for mange dyr, og andre organismer, både i Norge og globalt. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

  • type:structured-article
  • tag:For 3.–4. trinn
 • utstoppede fugler i monter på zoologisk museum
  Dyra om vinteren

  Vinteren i Norge er ganske hard, selv om forskjellene er store mellom landsdelene. Uansett er denne årstiden krevende for dyrene, og det å overleve i et slikt klima forutsetter en del spesielle tilpasninger. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på noen av disse tilpasningene og hvordan vinteren bestemmer hvilke dyr som kan leve i Norge.

  • type:structured-article
  • tag:For 3.-5. trinn
 • Bildet kan inneholde: leddyr, insekt, bille, organisme, terrestrisk plante.
  Næringskjeder

  «Næringskjeder» er et sentralt begrep i økologien og et godt utgangspunkt for i grove trekk å forstå hvordan naturen fungerer. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på spørsmål som hva er økosystemer og næringskjeder, hvem spiser hvem, og hvor blir det egentlig av maten?

  • type:structured-article
  • tag:5.-7. trinn
 • lundefugl strekker på vingene
  Tilpasninger og evolusjon

  For videregående skole, kan også tilpasses andre klassetrinn etter ønske. Hvorfor er denne dyrearten akkurat slik?

  • type:structured-article
  • tag:Videregående
 • utstoppede dyr i utstilling
  Norske dyr

  I dette opplegget tar vi turen gjennom Norske sal, der mange av våre mest kjente dyr er utstilt i naturtro levemiljøer. Hovedvekten legges på virveldyrene -fugler og pattedyr. Turen begynner gjerne nederst i utstillingen med et typisk marint miljø, før vi beveger oss opp til fjæra, våtmark, kulturlandskap og skog. Til slutt når vi den øverste del av salen, der utstillingen avslutter med et utvalg karakteristiske fjelldyr. Underveis betrakter vi ulike eksempler på tilpasninger til ulike miljø og levevis, men ser også på slektskap og hvem som er hvem blant norske dyr.

  • type:structured-article
  • tag:For 3.–5. trinn