Opplegg i zoologi

 • Bildet kan inneholde: vann, fugl, nebb, væske, sandpiper. Evolusjon og tilpasninger 7. jan. 2015 14:17

  Videregående skole: Hvorfor er dyrene som de er? For å kunne svare på dette spørsmålet må vi både se på de tilpasningene arten har måttet gjøre for å leve i det miljøet som råder nå, og betrakte den evolusjonære historien som ligger bak. I dette undervisningsopplegget ser vi altså både på hvordan dyr er tilpasset dagens leveforhold, økofysiologiske- og noe evolusjonære forhold.

 • Bildet kan inneholde: fugl, nebb, organisme, fjær, sangfugl. Økologi 7. jan. 2015 14:00

  Ungdomsskolen: Økologi handler om samspillet i naturen, både mellom de levende delene samt mellom de levende delene og de ikke-levende delene. I dette opplegget ser vi på noen av de viktige prinsippene i økologien belyst gjennom en rekke eksempler fra norsk natur.

 • dronebilde av blåhval som svømmer i sjø Truede dyr 7. jan. 2015 13:26

  Ungdomsskolen: På ganske kort tid, bare i løpet av de siste tiårene, har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for en rekke dyr, både i Norge og i verden for øvrig. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

 • Bildet kan inneholde: øye, kjeve, bein, hodeskalle, kunst. Menneskets utvikling 7. jan. 2015 10:55

  8. trinn: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Dette er spørsmål som har fascinert oss mennesker i uminnelige tider. I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på historien om oss selv, fra vi kom ned fra trærne og til i dag.

 • Bildet kan inneholde: vann, virveldyr, under vann, azure, slutt. Enkle sammenhenger mellom dyrenes bygning, levevis og miljø 7. jan. 2015 10:19

  3.-5. kl.: Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning, levevis og miljøet de lever i. De tilpasningene vi ser hos dyr som lever i dag når det for eksempel gjelder form, farge og adferd er resultatet av en lang forhistorie. Denne forhistorien er preget både av hvilke forløpere dyrene har og hvordan naturforholdene har endret seg gjennom Jordas historie. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.

 • utstoppede dyr i utstilling Biologisk mangfold (zoologi) 7. jan. 2015 10:18

  Ungdomsskolen: I dette opplegget ser vi nærmere på sentrale spørsmål i økologien knyttet til biodiversitet. Eksempler på tema som blir som blir berørt er hvordan bestemmer vi biodiversitet, hvorfor finnes det så mange arter i tropene og et avtagende antall når man beveger seg mot høyere breddegrader. På tilsvarende måte – hvorfor avtar det biologiske mangfoldet med økende høyde over havet?

 • fjellrev i steinur Truede dyrearter 4. sep. 2014 17:32

  3.–4. kl.: Bare i løpet av de siste tiårene har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for mange dyr, og andre organismer, både i Norge og globalt. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

 • utstoppede fugler i monter på zoologisk museum Dyra om vinteren 4. sep. 2014 17:32

  3.-5. trinn: Vinteren i Norge er ganske hard, selv om forskjellene er store mellom landsdelene. Uansett er denne årstiden krevende for dyrene, og det å overleve i et slikt vårt klima forutsetter en del spesielle tilpasninger. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på noen av disse tilpasningene og hvordan vinteren bestemmer hvilke dyr som kan leve i Norge.

 • Bildet kan inneholde: leddyr, insekt, bille, organisme, terrestrisk plante. Næringskjeder 11. juni 2014 18:22

  5.-7. kl.: «Næringskjeder» er et sentralt begrep i økologien og et godt utgangspunkt for i grove trekk å forstå hvordan naturen fungerer. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på spørsmål som hva er økosystemer og næringskjeder, hvem spiser hvem, og hvor blir det egentlig av maten?

 • dromaeosaurus-1280 Virveldyrenes utvikling – hva fossilene forteller 6. juni 2014 16:14

  Ungdomsskolen: Hvem er hvem blant virveldyrene, hva fossilene forteller.

 • livets-utvikling-ingress Livets utvikling – fra organisk kjemi til komplekse organismer 6. juni 2014 16:09

  Videregående skole: I dette undervisningsopplegget ser vi på hovedlinjene i livets utvikling på Jorda. Med utgangspunkt i det kjemiske grunnlaget for liv, følger vi utviklingen fra de første enkle cellene til flercellede organismene oppstår. En reise fra organisk kjemi til komplekse organismer.

 • lundefugl som strekker på vingene Tilpasninger 3. juni 2014 15:09

  Ungdomsskolen: Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning og adferd på den ene side og miljøet de lever i på den andre. Tilpasningen til miljøet, både de levende og ikke-levende delene, er en løpende prosess fordi verden er i ustanselig endring. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.

 • lundefugl strekker på vingene Tilpasninger og evolusjon 3. juni 2014 13:14

  For videregående skole, kan også tilpasses andre klassetrinn etter ønske. Hvorfor er denne dyrearten akkurat slik?

 • rekonstruerte hodeskaller av menneskeslektninger Menneskets utvikling 3. juni 2014 12:38

  Videregående skole: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Dette er spørsmål som har fascinert oss mennesker i uminnelige tider. I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på historien om oss selv, fra vi kom ned fra trærne og til i dag.

 • utstoppede dyr i utstilling Norske dyr 2. juni 2014 15:29

  3.-5. kl.: I dette opplegget tar vi turen gjennom Norske sal, der mange av våre mest kjente dyr er utstilt i naturtro levemiljøer. Hovedvekten legges på virveldyrene -fugler og pattedyr. Turen begynner gjerne nederst i utstillingen med et typisk marint miljø, før vi beveger oss opp til fjæra, våtmark, kulturlandskap og skog. Til slutt når vi den øverste del av salen, der utstillingen avslutter med et utvalg karakteristiske fjelldyr. Underveis betrakter vi ulike eksempler på tilpasninger til ulike miljø og levevis, men ser også på slektskap og hvem som er hvem blant norske dyr.