Evolusjon og tilpasninger

Videregående skole: Hvorfor er dyrene som de er? For å kunne svare på dette spørsmålet må vi både se på de tilpasningene arten har måttet gjøre for å leve i det miljøet som råder nå, og betrakte den evolusjonære historien som ligger bak. I dette undervisningsopplegget ser vi altså både på hvordan dyr er tilpasset dagens leveforhold, økofysiologiske- og noe evolusjonære forhold.

Bildet kan inneholde: vann, fugl, nebb, væske, sandpiper.

Hvorfor har storspoven så langt nebb? Foto: Ken Billington/Wikimedia Commons

Dette lærer elevene

Hvorfor er torsken brun mens silda er blank? Hvorfor har lundefuglen så korte vinger mens måkene har lange? Hvilke mekanisme ligger bak at dyr har de tilpasningene de har? Omvisningen tar for seg evolusjonen bak dyrenes økofysiologi. Vi ser på hvordan konkurranse, seleksjon, overlevelse og reproduksjon former dyreartene gjennom evolusjon, og hvordan tilpasninger til en type liv påvirker hvor lett eller vanskelig det er å tilpasse seg nye nisjer.

Beskrivelse av opplegget

Dette undervisningsopplegget foregår som en omvisning. Det er ikke noe for- og etterarbeide knyttet til opplegget, men det er forventet at elevene kjenner begrepet evolusjon og mekanismen bak.

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Norske sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Undervisningsmateriell

En del bakgrunnsinformasjon kan lastes ned fra http://www.nhm.uio.no/skoletilbud/undervisningsopplegg/rundtur/rundtur-i-norske-sal.pdf

Emneord: Zoologi, Økologi, Videregående
Publisert 7. jan. 2015 14:17 - Sist endret 21. apr. 2022 09:04