Enkle sammenhenger mellom dyrenes bygning, levevis og miljø

3.-5. kl.: Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning, levevis og miljøet de lever i. De tilpasningene vi ser hos dyr som lever i dag når det for eksempel gjelder form, farge og adferd er resultatet av en lang forhistorie. Denne forhistorien er preget både av hvilke forløpere dyrene har og hvordan naturforholdene har endret seg gjennom Jordas historie. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.

Bildet kan inneholde: vann, virveldyr, under vann, azure, slutt.

Hvorfor er noen fisker blanke? Foto: Richard Ling/Wikimedia Commons

Dette lærer elevene

Hvorfor har storspoven langt nebb mens rørsangeren har kort? Hvorfor er hunn- og hanntranene like mens orrhaner og orrhøner har helt forskjellige farger? I dette undervisningsopplegget lærer elevene om disse og andre tilpasninger hos en del utvalgte norske dyr.

Beskrivelse av opplegget

Tilpasninger foregår som en omvisning. Det er ikke noe for- og etterarbeide knyttet til opplegget.

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Norske sal i Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Barneskole
Publisert 7. jan. 2015 10:19 - Sist endret 8. apr. 2022 15:37