Biologisk mangfold (zoologi)

Ungdomsskolen: I dette opplegget ser vi nærmere på sentrale spørsmål i økologien knyttet til biodiversitet. Eksempler på tema som blir som blir berørt er hvordan bestemmer vi biodiversitet, hvorfor finnes det så mange arter i tropene og et avtagende antall når man beveger seg mot høyere breddegrader. På tilsvarende måte – hvorfor avtar det biologiske mangfoldet med økende høyde over havet?

utstoppede dyr i utstilling

Hvorfor finnes det så mange dyrearter i regnskogen? 

Foto: Kartsten Sund/Naturhistorisk museum

Dette lærer elevene

  • Hva er biodiversitet?
  • Sammenheng mellom klimasoner, høyde over havet og biodiversitet
  • Endemiske og kosmopolitiske arter
  • Kjennetegn på noen viktige økosystemer
  • Hvorfor vi må ta vare på det biologiske mangfoldet

Gjennom en omvisning i Dyregeografisk sal på Zoologisk museum ser vi på mangfoldet av dyr på Jorda. Vi ser på dyrenes særegenheter og grunnen til at det er kjent seks ganger så mange dyre- som plantearter. Opplegget tar for seg fordelingen av dyrelivet fra tropenes varme regnskoger til polområdenes kalde isøder. Vi ser også på hovedtrekkene i fordelingen av arter i Jordas ulike klimasoner. I tillegg tar vi opp sammenhengen mellom biodiversitet og størrelsen på et område, som for eksempel en øy, og hvorfor det er viktig å ta vare på Jordas biodiversitet.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt. Det forutsettes at elevene kjenner begreper som:

  • Økosystem
  • Primærproduksjon
  • Systematikk
  • Utbredelse
  • Utdødd og nålevende

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Dyregeografisk sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min

Emneord: Zoologi, Økologi, Ungdomsskole
Publisert 7. jan. 2015 10:18 - Sist endret 8. apr. 2022 14:37