Formidlingsopplegg i Klimahuset for barnehager

Utendørs formidling for barnehagebarn

Bli kjent med Botanisk hage på en ny måte! Vi har utviklet tre ulike formidlingsopplegg om årstider, vær, natur og miljøvern for barnehagegrupper. Alle foregår ute i hagen og tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og utforskertrang, og legger opp til stor grad av sanseopplevelser og førstehåndserfaringer. 

Bildet kan inneholde: vann, spille, gress.
Værkassa

Fysikkaktiviteter og lek med dagens vær. La barna få prøve seg som værmeldere!

Aldersgruppe: 3–6 år

Gruppestørrelse: 12 barn


Oppdagelsesreisen

Opplegget tilbys april-oktober. Hvordan vet vi at vi har årstider? Hva er natur? Hvordan ser vi at et tre er levende eller dødt?

Aldersgruppe: 3–6 år

Gruppestørrelse: 12 barn


Se naturen gjennom pinnens øyne

Hva ser pinnen når den får øyne?

Aldersgruppe: 3–6 år

Gruppestørrelse: 12 barn

For spørsmål om Klimahusets formidlingsopplegg for barnehager kan du kontakte oss på epost