Bevar et insekt på din egen vegg

Eksklusive bilder av truete insektarter.

Naturhistorisk museum lanserer en serie med sju eksklusive insektbilder, kun til salgs i museumsbutikkene.

De avbildede insektene er alle oppført på den norske Rødlista over truete arter.

Fotografiene er tatt i bildeserier på opptil 50 bilder ved en metode som kalles digital makrofotografering. Fokus flyttes i små steg, og et dataprogram velger ut de delene av hvert bilde som er i fokus. Til slutt settes dette sammen til et bilde hvor alle detaljer er sylskarpt gjengitt.

Fotograf Karsten Sund har arbeidet ved NHMs insektsamlinger siden 1980.

Salgspris kr 495,- pr stk.

Alle bildene har A3-format, og er trykket på matt tykt papir. Fotografiene selges uten ramme.

Motivene

Lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon).

Chrysolina graminis.

Karminspinner (Tyria jacobaeae).

Elvesandløper (Cicindela maritima).

Bred blålibelle (Libellula depressa).

Symmerus nobilis.

Klapregresshoppe (Psophus stridulus).

Publisert 27. feb. 2013 14:36 - Sist endret 9. apr. 2022 07:20