Hvordan så verden ut da Ida levde?

For 50 millioner år siden hadde kontinentene begynt å finne sin form. Men vi ser at Europa ikke er sammenhengende fastland som i dag, men snarere en øygruppe, ikke ulik dagens Indonesia.

Jorden for 50 millioner år siden

Vet vi noe om hvor varmt det var?

Ja, det gjør vi. Vi har både fossiler og andre geologiske data fra denne perioden over hele kloden, og ut fra det vi vet om de ulike artene og deres etterkommere, kan vi med stor sannsynlighet fastslå hvordan klimaet var forskjellige steder på kloden.

Kart over fossilfunn fra eocen

Tegnforklaring
Figur av krokodille Disse stedene er det funnet fossiler fra krokodiller, som bare lever i varme strøk
Figur av grønt blad Her er det funnet fossiler av palmer og andre varmekjære planter
Symbol for myr Dette symbolet markerer store kullforekomster. Kull blir dannet der det tidligere har vært myr
Symbol for uttørket sjø I disse områdene er det funnet evaporitter, det vil si saltavsetninger som oppstår når sjøer og hav har tørket inn. Her må det ha vært varmt og tørt

Ut fra disse funnene, kan vi si at klimaet på Jorden i eocen, da Ida levde, var slik som dette:

Jorden inndelt i klimasoner fra eocen

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. feb. 2019 15:07