Konspirasjoner og kreasjonister

En del forskere er uenig i Dream Teams konklusjoner om Ida på et faglig grunnlag. Det er en helt normal del av forskningens hverdag at forskere er uenige og diskuterer seg i mellom. Det er slik den samlede kunnskapen øker.

Men det finnes også andre typer kritikere: kreasjonister som benekter evolusjonen, og konspirasjonsteoretikere som er overbevist om at ett eller annet rundt Ida ikke er som det skal være. Felles for disse grupperingene er at det ikke har noen hensikt å gå inn i diskusjon med dem, siden de vil avvise alle argumenter som ikke passer inn i deres verdensbilde. Derfor bruker vi heller ikke tid på slike diskusjoner, det er nok av både faglige og populærvitenskapelige arenaer hvor det er mer givende å delta.

Disse sidene handler først og fremst om Ida, så vi går ikke nærmere inn på temaet her. Men her er to norske utgangspunkt for den som vil lære mer om disse fenomenene:

Konspirasjonsteoretikeren

For å demonstrere hva som er den rette kunnskap, Sannheten om Hvordan Ting Virkelig Er, samler konspirasjonsteoretikeren (på sitt beste) enorme mengder informasjon. Ingen bit av informasjon behøver være for perifer eller for liten. I det store puslespillet trenges hvert minste lille fragment. I det minste hvert fragment som kan bidra til å gi akkurat det bilde man ønsker å skape. Hos enkelte ufologer finner man f.eks. en enorm vilje til å samle informasjon om ethvert lysglimt, enhver lyd og ethvert underlig spor som er rapportert (cf. Tunstad et.al. 1995:7f.). Likeledes er tilstedeværen eller fravær av offentlige dokument, vitnesbyrd, uttalelser, høyttenkning eller rykter om offisielle representanters private tanker av potensiell interesse.

Fra Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse av Asbjørn Dyrendal, religionshistoriker og førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap på NTNU.

Kreasjonisten

Kreasjonistene hamrer løs på evolusjonsteoriens ideer og resultater. Men det er ikke slik at evolusjonen faller, dersom kreasjonisten skulle ha rett i en av sine påstander. Teorien er ikke bygget rundt ett fossil, én logisk slutning eller én metafor. Evolusjonsteori er et stort byggverk, basert på fossiler, geologiske data, genetikk, biologi, økologi, filosofi – titusener av beviser fra en rekke ulike vitenskaper. Du senker ikke et slikt skip ved å si: “Se, vi mangler et fossil her!”.

Fra Kreasjonistenes argumenter av Erik Tunstad, biolog, høgskolelektor i naturvitenskap ved Høgskolen i Vestfold og tidligere redaktør av forskning.no

Se også:
Ingen konkrete beskyldninger mot forskningen på Ida-fossilet (7. apr. 2011)

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. okt. 2017 13:13