Hva kan Ida fortelle oss om mennesker?

Idas størrelse, kroppsform og levemåte er slik vi ville vente at vår stamform hadde for 47 millioner år siden, ut fra det vi vet om menneskets utvikling. Likevel er ikke Ida vår stammor (selv om vi ser bort fra at Ida jo døde før hun kunne få barn). Hun er snarere vår stamtante.

Det vet vi fordi den ene forjekselen er for liten i forhold til det vi ser hos de eldste, mest primitive menneskeapene. Denne jekselen måtte ha vært større hos Ida dersom hun skulle tilhørt arten som var vår stamform.

Idas tenner, med den omtalte jekselen merket

Var Ida the "Missing Link"?

På en måte nei, på en annen måte ja.

Nei: Ida var definitivt ikke "The Missing Link" som skulle bevise evolusjonsteorien. Ingen seriøse forskere trekker den i tvil. Evolusjonsteorien er så solid og bekreftet så mange ganger at funnet av Ida ikke gjør noe fra eller til.

Ja: men hun er likevel en ny bit av puslespillet, og gir oss svar på noen spørsmål. Samtidig gir hun oss noen nye spørsmål, for slik er forskningen. Donald Johnson, mannen som oppdaget Lucy-fossilet i Afrika i 1974, sier det slik: - Every link in the evolutionary chain is a missing link until it's found. And then it's not missing anymore.

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. feb. 2019 05:04