Hvordan forsker vi på Ida?

Ida ble første gang beskrevet vitenskapelig i artikkelen "Complete primate skeleton from the middle Eocene of Messel in Germany: morphology and paleobiology". Artikkelen ble publisert 19. mai 2009 i PLoS One, et nettbasert vitenskapelig tidsskrift som er såkalt "open access". I motsetning til mange vitenskapelige artikler som blir publisert i dyre og prestisjetunge abonnementstidsskrifter, kunne artikkelen om Ida dermed leses av alle med nettilgang i det øyeblikket den ble publisert.

Den ble forfattet av gruppen av forskere som hadde tilgang til Ida i to år før hun ble gjort kjent for hele verden, og som uhøytidelig går under navnet "The Dream Team":

  • Dr Jens Lorenz Franzen, Senckenberg forskningsinstitutt i Frankfurt og Naturhistorisk museum i Basel
  • Professor Philip Gingerich, Paleontologisk museum og Institutt for geofag ved University of Michigan
  • Dr Jörg Habersetzer, Senckenberg forskningsinstitutt
  • Dr Jørn Hurum, NHM
  • Professor Wighart von Koenigswald, Steinmann-instituttet for geologi, mineralogi og paleontologi, Universitetet i Bonn
  • Dr Holly Smith, Antropologisk museum, University of Michigan

Forskernes resultater ble fagfellevurdert på vanlig måte før publisering. Publiseringen av artikkelen var nøye planlagt, slik at den kom samtidig med filmen, boken og nettstedet. Dette ga alle tilgang til forskningsresultatet samtidig og umiddelbart.

Ved hjelp av CT og røntgenfotografier har forskerne studert fossilet både inni og utenpå. Slik har de for eksempel kunnet slå fast hvor mange melketenner hun har.

Vitenskapelige artikler om Ida

CT-bilde av Idas hode
CT bilde av Idas hode, nesten ubearbeidet til venstre, bearbeidet til høyre. Vi kan så vidt gjenkjenne detaljer i hodeformen mellom de to bildene. Foto: Jörg Habersetzer, Senckenberg-instituttet
CT-bilder av Idas hode, bearbeidet
Jekslene, markert i blått til venstre, sterkt forstørret til høyre. Foto: Jörg Habersetzer, Senckenberg-instituttet
Jörg Habersetzer
Jörg Habersetzer studerer Europolemur koenigswaldi under CT-mikroskopet. Europolemur er en av Idas slektninger som er funnet i Messel. Foto: S. Tränkner, Senckenberg-instituttet
Jens Franzen og Jørn Hurum
Jens L. Franzen og Jørn H. Hurum studerer Ida på Hurums kontor ved NHM. Foto: Atlantic Productions

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 3. feb. 2020 13:23