Hvordan døde Ida?

Messel-sjøen, hvor Ida ble funnet, lå i et krater som var blitt dannet etter et vulkanutbrudd. Under den 300 meter dype innsjøen har det ikke vært langt ned til en lomme av magma, dvs. den smeltede steinen i jordas indre. Fra denne kan det ha sivet ut gasser, spesielt karbondioksid, som har blitt løst opp i vannet, omtrent som i en flaske brus.

Og på samme måten som kullsyren i brusen først blir løst ut når vi letter på trykket ved å åpne korken, kan gassene som var oppløst i Messelsjøen ha blitt sluppet ut ved at vannet på en eller annen måte har blitt forstyrret.

I dag kjenner vi bare tre sjøer med store mengder karbondioksid oppløst i vannet. Alle tre ligger i Sentral-Afrika, og i 1986 døde rundt 1700 mennesker etter at en av dem, Nyos-sjøen, slapp ut en gassky. 1,6 millioner tonn ble frigjort, så mye at vannstanden i sjøen sank med en meter. Det er usikkert hva som utløste denne katastrofen. Det kan ha vært et jordras, et lite vulkansk utbrudd på bunnen av sjøen, eller en annen årsak.

De geologiske forholdene i Messel for 47 millioner år siden ligner de som finnes i de tre afrikanske sjøene i dag. Liknende gassutbrudd kan ha skjedd her også. Det vil forklare hvorfor vi finner så mange fugler og flaggermus på bunnen av innsjøen.

Så det vi tror har skjedd, er at Ida har vært ved vannkanten i det sjøen slapp ut sitt dødelige innhold. Overveldet av gassen og ute av stund til å puste, har hun falt i vannet og druknet. Den døde kroppen har så sunket til bunnen der den gradvis har blitt begravd i mudderet.

Nyos-sjøenNyos-sjøen, kort tid etter utbruddet i 1986. Langs vannkanten ser vi tydelig hvordan områder som tidligere var dekket med vann, nå er synlige fordi vannstanden er lavere. Foto: United States Geological Survey

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. feb. 2019 04:32