Hva må vi gjøre med slike fossiler?

Oljeskifer fra Messel
Fossilene i Messel blir funnet mellom lag av oljeskifer, se pilen.

Fossiler fra Messel må prepareres på en helt spesiell måte, fordi oljeskiferen i gruven inneholder svært mye vann. Den tørker ut og brekker i stykker når den kommer i kontakt med luft. Dermed blir fossilet skadet eller ødelagt. For å unngå at dette skjer, blir fossiler fra Messel innstøpt på den ene siden i polyester eller epoxy.

Skritt for skritt

Skjematisk tegning av framgangsmåten

  1. Oljeskiferen fjernes forsiktig fra den ene siden av fossilet med en preparasjonsnål eller en skalpell.
  2. En form på 2-3 cm bygges rundt fossilet. Skiferen blir kledt i plast så den holder seg fuktig, mens selve fossilet blir tørket, kanskje med en vanlig hårtørker, til knoklene får en lysere farge. Så fjernes plasten fra skiferen, og maks 1 cm epoxy eller polyester blir fylt på.
  3. Polyesteren får størkne i omtrent 12 timer.
  4. Når den er herdet, snus blokka.
  5. Skiferen fjernes forsiktig fra undersiden. Prepareringen av Ida er gjort så grundig at det må ha tatt måneder å fjerne skiferen og stabilisere knoklene hennes.
  6. Til slutt ligger fossilet i profil på polyesteren, helt fri for skifer.

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. feb. 2019 04:32