Hvor gammel er Ida?

Dette spørsmålet har to svar, eller kanskje man kan si at det egentlig er to spørsmål: hvor gammel var Ida da hun døde? Og hvor gammelt er fossilet?

Hvor gammel var Ida da hun døde?

Tennene i fossiler kan fortelle oss veldig mye. De kan fortelle oss hvilken art fossilet kommer fra, om det kommer fra en plante- eller kjøtteter, og det kan ofte si oss mye om alderen.

Pattedyr har melketenner, det vil si tenner som faller ut når ungdyr vokser til. Melketennene blir erstattet av tenner som skal vare livet ut.

Disse tennene finnes inne i kjeven fra fødselen av, bak melketennene, slik at vi kan se dem på røntgenbilder. Nedenfor kan vi se hvordan tennene ser ut hos et syv år gammelt menneskebarn, sammenlignet med røntgenbilde av Idas tenner. Hos begge kan vi se at det er noen tenner som har andre tenner bak seg. De fremste er melketenner som kommer til å bli dyttet ut. Dessuten ser vi at begge har jeksler som ikke har kommet ut enda.

Ved å sammenligne Ida med andre primater, kan vi dermed fastslå at hun hadde nådd alderen da tannfellingen var startet.

Røntgenbilde av Idas tenner
Røntgenbilde av Idas tenner. Tenner som ikke er vokst fram ennå er markert med rosa, melketennene med gult. Foto: PLoS One
Røntgenbilde av tenner hos sjuåring
Tenner hos sjuåring. Melketennene er markert med blått. Vi kan kjenne dem igjen i røntgenbildet.

Når vi studerer skjelettet finner vi nok et spor: Ida har bruskplater nederst i lårbenet. Det betyr at benet ikke var fullt utvokst enda. Det er også et trekk vi kjenner fra menneskebarn.

Men Ida har ikke vært syv år. Arten hennes har ikke hatt like lang levetid som mennesket. For å finne ut hvor gammel hun var, sammenligner vi med ekornapen fra Sør-Amerika. Den er godt studert, og har samme størrelse som Ida. Den bruker tre år på å bli fullt utvokst. På figuren under kan vi se hvor hurtig ulike kroppsdeler utvikler seg. Vi ser også når de ulike tennene vokser fram (nederst på figuren).

Når vi sammenligner Ida med arter som lever i dag og som ligner på henne, er det sannsynlig at hun var 9-10 måneder da hun døde.

Skjema over ekornapens utvikling fra barn til voksen

Hvor gammelt er fossilet?

Messelbruddet, der Ida ble funnet, var en innsjø da hun levde. Denne innsjøen ble dannet for 47,8 millioner år siden, og lå i krateret etter en vulkan som hadde eksplodert. I denne eksplosjonen ble det dannet en steinart som heter breksje, og denne vulkanske eksplosjonsbreksjen er datert til å være 47,8 millioner år gammel.

Vi kan også sammenligne pollen, planter og andre fossiler fra Messel med funn fra andre steder i Europa som vi kjenner alderen på. Ut fra dette kan vi fastslå alderen på Ida til 47 millioner år. Dette kalles den geologiske alderen.

Publisert 18. mai 2011 15:58 - Sist endret 27. feb. 2019 04:32