Mennesker

Homo erectus Navn: Homo erectus   (avstøpning)  

Lokalitet:   

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Dette er avtrykk av hulrommet inne i hodeskallen. Slike avtrykk gir et godt inntrykk av hjernens størrelse og utforming. Hos erectus-menneskene varierte hjernevolumet mellom 800 og 1200 kubikkcentimeter, men storehjernen var forholdsvis mindre enn hos moderne mennesker.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesker i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00